صفحات مرتبط

مثقال طلا

  • نرخ فعلی:4,973,500
  • بالاترین قیمت روز:4,980,000
  • پایین ترین قیمت روز:4,969,500
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴ خرداد
  • نرخ روز گذشته:4,973,500
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات