شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MAD/ZAR Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / راند آفریقای جنوبی 14.796 14.7424 14.8304 14.7782 (0.12%) 0.0173 ۱۹:۲۳:۲۵
AED/ZAR 4.0239 4.0239 4.0239 4.0239 (0.14%) 0.0055 ۱۵:۰۶:۱۹
AUD/ZAR 10.1258 10.1258 10.1258 10.1258 (0.01%) 0.0012 ۰۳:۰۶:۰۸
ARS/ZAR 0 0.2533 0.2533 0.2533 (0%) 0 ۲۷ مهر
BRL/ZAR 0 3.5842 3.5842 3.5842 (0%) 0 ۲۷ مهر
BWP/ZAR 1.3597 1.3597 1.3597 1.3597 (0.29%) 0.004 ۰۷:۰۶:۰۸
CAD/ZAR 11.2256 11.2256 11.2256 11.2256 (0.24%) 0.0266 ۰۷:۰۶:۰۸
CHF/ZAR 15.0059 15.0059 15.0059 15.0059 (0.03%) 0.005 ۱۵:۰۶:۱۹
CNY/ZAR 2.0863 2.0863 2.0863 2.0863 (0.01%) 0.0003 ۰۹:۰۶:۲۴
DKK/ZAR 2.2053 2.2053 2.2053 2.2053 (0.08%) 0.0017 ۰۹:۰۶:۲۴
EUR/ZAR 16.5029 16.5029 16.5029 16.5029 (0.09%) 0.0156 ۱۵:۰۶:۱۹
MAD/EUR 0 0.0936 0.0941 0.0938 (0%) 0 ۳۰ مرداد
GBP/ZAR 19.1839 19.1839 19.1839 19.1839 (0.21%) 0.0396 ۱۵:۰۶:۱۹
HKD/ZAR 0 1.88 1.88 1.88 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/ZAR 0 0.2074 0.2074 0.2074 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/ZAR 0 0.1356 0.1356 0.1356 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/ZAR 1.2614 1.2614 1.2614 1.2614 (0.8%) 0.01 ۱۵:۰۶:۱۹
MXN/ZAR 0.7722 0.7722 0.7722 0.7722 (0.03%) 0.0002 ۱۲:۳۳:۲۱
MYR/ZAR 3.5356 3.5356 3.5356 3.5356 (0.11%) 0.0039 ۱۵:۰۶:۱۹
NOK/ZAR 1.6181 1.6181 1.6181 1.6181 (0.37%) 0.006 ۱۲:۳۳:۲۱
NZD/ZAR 9.4565 9.4565 9.4565 9.4565 (0.29%) 0.027 ۱۲:۳۳:۲۱
PHP/ZAR 0 0.2692 0.2702 0.2699 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ZAR 0 3.8763 3.8904 3.8855 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ZAR 0.2319 0.2319 0.2319 0.2319 (0.13%) 0.0003 ۱۲:۰۶:۲۲
SAR/ZAR 0 3.8309 3.8456 3.8416 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/ZAR 1.5384 1.5384 1.5384 1.5384 (0.46%) 0.007 ۱۵:۰۶:۱۹
SGD/ZAR 10.8587 10.8587 10.8587 10.8587 (0.36%) 0.0394 ۱۵:۰۶:۱۹
THB/ZAR 0.4884 0.4884 0.4884 0.4884 (0.14%) 0.0007 ۱۵:۰۶:۱۸
TRY/ZAR 2.5373 2.5373 2.5373 2.5373 (0.41%) 0.0104 ۱۵:۰۶:۱۹
TWD/ZAR 0.484 0.484 0.484 0.484 (0.12%) 0.0006 ۱۵:۰۶:۱۸
VEF/ZAR 0 0.1176 0.1176 0.1176 (0%) 0 ۱۶ تیر
MAD/AUD 0.1522 0.1522 0.1522 0.1522 (0.2%) 0.0003 ۰۳:۰۶:۰۸
COP/ZAR 0 0.0043 0.0043 0.0043 (0%) 0 ۲۱ مهر
CYP/ZAR 28.15 28.15 28.15 28.15 (0.13%) 0.037 ۰۹:۰۶:۲۴
CZK/ZAR 0.6423 0.6423 0.6423 0.6423 (0.14%) 0.0009 ۰۹:۰۶:۲۴
EGP/ZAR 0.9105 0.9105 0.9105 0.9105 (0.25%) 0.0023 ۱۱:۰۶:۲۶
GHS/ZAR 0 2.7114 2.7114 2.7114 (0%) 0 ۲۷ مهر
XAU/ZAR 22033.9 22033.9 22033.9 22033.9 (0.24%) 53 ۱۱:۰۶:۲۶
HUF/ZAR 0 0.0496 0.0496 0.0496 (0%) 0 ۲۶ مهر
IDR/ZAR 0 0.1044 0.1044 0.1044 (0%) 0 ۲۶ مهر
KES/ZAR 0 0.1406 0.1406 0.1406 (0%) 0 ۲۶ مهر
MWK/ZAR 0 0.0201 0.0201 0.0201 (0%) 0 ۲۶ مهر
MUR/ZAR 0.3995 0.3995 0.3995 0.3995 (0.53%) 0.0021 ۱۲:۳۳:۲۱
MAD/GBP 0 0.0807 0.0807 0.0807 (0%) 0 ۲۷ مهر
MAD/USD 0.1042 0.1042 0.1042 0.1042 (0.19%) 0.0002 ۱۴:۵۲:۱۶
MAD/ZAR 0 1.5352 1.5352 1.5352 (0%) 0 ۲۷ مهر
NGN/ZAR 0 0.0408 0.0408 0.0408 (0%) 0 ۲۶ مهر
OMR/ZAR 38.3387 38.3387 38.3387 38.3387 (0.04%) 0.0158 ۱۲:۳۳:۲۱
PKR/ZAR 0.0947 0.0947 0.0947 0.0947 (0.21%) 0.0002 ۱۲:۳۳:۲۱
PYG/ZAR 0 0.0023 0.0023 0.0023 (0%) 0 ۲۰ مهر
QAR/ZAR 4.0697 4.0697 4.0697 4.0697 (0%) 0.0001 ۱۲:۰۶:۲۲
RON/ZAR 3.463 3.463 3.463 3.463 (0.12%) 0.004 ۱۲:۰۶:۲۲
RWF/ZAR 0 0.0159 0.0159 0.0159 (0%) 0 ۲۷ مهر
XAG/ZAR 261.64 261.64 261.64 261.64 (1.21%) 3.14 ۱۵:۰۶:۱۹
LKR/ZAR 0.0813 0.0813 0.0813 0.0813 (0.25%) 0.0002 ۱۵:۰۶:۱۹
SZL/ZAR 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 (0.08%) 0.0008 ۱۵:۰۶:۱۹
TND/ZAR 0 5.2445 5.2445 5.2445 (0%) 0 ۲۷ مهر
TZS/ZAR 0 0.0064 0.0064 0.0064 (0%) 0 ۲۶ مهر
UGX/ZAR 0 0.004 0.004 0.004 (0%) 0 ۲۰ مهر
ZMW/ZAR 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 (0.07%) 0.0008 ۰۵:۰۶:۰۷
NAD/ZAR 0 0.986 0.986 0.986 (0%) 0 ۱۰ بهمن
LSL/ZAR 0 0.9833 0.9833 0.9833 (0%) 0 ۱۰ بهمن
ZMK/ZAR 0 0.0026 0.0026 0.0026 (0%) 0 ۱۰ بهمن
UYU/ZAR 0 0.4615 0.4615 0.4615 (0%) 0 ۱۰ بهمن