شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

LTL/USD Ask

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.3409 0.3409 0.3409 0.3409 2019/01/30 1397/11/10 1397-11-10

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص LTL/USD Ask