شاخص یاب

لایت کوین / Litecoin

  • نرخ فعلی:83.21
  • بالاترین قیمت روز:84.5
  • پایین ترین قیمت روز:82.57
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.45
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:84.23
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۸:۵۰
  • نرخ روز گذشته:84.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.09

نمودار کندل استیک لایت کوین / Litecoin در روز جاری

نمودار کندل استیک لایت کوین / Litecoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
83.21 ریال13:08:50
83.22 ریال13:04:48
83.19 ریال13:01:06
83.13 ریال12:52:46
83.12 ریال12:48:45
82.95 ریال12:44:45
82.84 ریال12:40:39
82.76 ریال12:36:47
82.64 ریال12:32:48
82.73 ریال12:28:52
82.72 ریال12:24:47
82.65 ریال12:20:53
82.63 ریال12:12:44
82.62 ریال12:08:51
82.63 ریال12:00:59
82.57 ریال11:56:49
82.64 ریال11:52:43
82.65 ریال11:48:44
82.64 ریال11:44:44
82.75 ریال11:40:44
82.79 ریال11:28:46
82.87 ریال11:24:43
82.59 ریال11:20:44
82.75 ریال11:16:46
82.78 ریال11:08:51
82.95 ریال11:04:45
82.96 ریال11:01:06
83.01 ریال10:56:47
82.98 ریال10:52:43
83 ریال10:48:43
82.99 ریال10:44:46
83 ریال10:16:49
82.88 ریال10:12:43
82.89 ریال10:00:55
82.91 ریال9:52:44
82.9 ریال9:48:49
82.91 ریال9:40:51
82.92 ریال9:32:50
83.09 ریال9:28:36
83.08 ریال9:24:44
83.03 ریال9:20:45
82.81 ریال9:16:43
82.84 ریال9:12:46
82.83 ریال9:08:47
82.84 ریال9:04:50
82.77 ریال9:00:57
82.84 ریال8:48:43
82.91 ریال8:44:45
83 ریال8:40:49
83.02 ریال8:20:43
83.01 ریال8:16:48
83.02 ریال8:08:43
83.01 ریال8:04:46
83.03 ریال8:00:52
83.11 ریال7:56:42
83.1 ریال7:52:46
83.24 ریال7:48:44
83.22 ریال7:44:40
83.11 ریال7:36:46
83.24 ریال7:32:47
83.25 ریال7:28:33
83.24 ریال7:24:45
83.25 ریال7:20:47
83.29 ریال7:16:45
83.51 ریال7:12:40
83.57 ریال7:08:44
83.64 ریال7:04:48
83.5 ریال7:00:52
83.51 ریال6:56:42
83.78 ریال6:52:42
83.8 ریال6:48:41
83.79 ریال6:40:46
83.78 ریال6:36:45
83.96 ریال6:32:47
83.7 ریال6:20:44
83.68 ریال6:16:50
83.53 ریال6:00:56
83.52 ریال5:56:45
83.54 ریال5:52:46
83.59 ریال5:48:46
83.6 ریال5:40:51
83.55 ریال5:28:50
83.47 ریال5:24:48
83.48 ریال5:20:48
83.56 ریال5:16:45
83.51 ریال5:12:49
83.38 ریال5:04:32
83.35 ریال5:00:59
83.48 ریال4:56:45
83.5 ریال4:52:33
83.12 ریال4:44:32
83.03 ریال4:40:36
82.96 ریال4:36:32
83.22 ریال4:32:48
83.67 ریال4:28:44
83.7 ریال4:24:42
83.76 ریال4:20:46
83.75 ریال4:16:43
83.69 ریال4:12:41
83.68 ریال4:08:44
83.71 ریال4:04:50
83.72 ریال4:00:49
83.71 ریال3:56:44
84.01 ریال3:44:45
84.09 ریال3:40:45
84.08 ریال3:36:32
84.06 ریال3:28:49
84.08 ریال3:24:40
84.1 ریال3:20:49
84.06 ریال3:16:31
84.1 ریال3:12:44
84 ریال3:04:37
83.93 ریال3:00:49
83.99 ریال2:56:42
84.01 ریال2:52:41
84.04 ریال2:48:38
84.05 ریال2:44:42
83.99 ریال2:40:42
84.04 ریال2:32:43
84.03 ریال2:28:46
84.04 ریال2:24:44
84.19 ریال2:20:53
84.22 ریال2:16:41
84.27 ریال2:08:48
84.26 ریال2:04:50
84.33 ریال1:56:42
84.32 ریال1:52:45
84.23 ریال1:48:48
84.21 ریال1:40:39
84.2 ریال1:36:56
84.24 ریال1:32:47
84.14 ریال1:28:44
84.1 ریال1:24:47
84.15 ریال1:20:49
84.24 ریال1:16:44
84.12 ریال1:12:52
84.25 ریال1:08:40
84.1 ریال1:04:43
84.27 ریال1:00:56
84.44 ریال0:56:47
84.46 ریال0:52:36
84.47 ریال0:48:41
84.5 ریال0:44:31
84.38 ریال0:40:44
84.36 ریال0:36:45
84.35 ریال0:28:50
84.36 ریال0:24:46
84.05 ریال0:20:43
83.94 ریال0:16:42
83.98 ریال0:12:46
84.25 ریال0:08:42
84.23 ریال0:04:55
نظرات