شاخص یاب

لایت کوین / Litecoin

  • نرخ فعلی:42.75
  • بالاترین قیمت روز:49.95
  • پایین ترین قیمت روز:40.8
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.55
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.54%
  • نرخ بازگشایی بازار:49.26
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۴۴:۵۰
  • نرخ روز گذشته:49.18
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:15.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:6.43

نمودار کندل استیک لایت کوین / Litecoin در روز جاری

نمودار کندل استیک لایت کوین / Litecoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
42.75 ریال22:44:50
43.07 ریال22:40:55
42.93 ریال22:36:48
42.39 ریال22:32:48
42.66 ریال22:28:48
42.76 ریال22:24:48
42.79 ریال22:20:53
43 ریال22:16:51
43.37 ریال22:12:51
43.92 ریال22:08:47
43.87 ریال22:04:46
43.97 ریال22:01:00
44.37 ریال21:56:47
44.35 ریال21:52:50
44.13 ریال21:48:30
44.09 ریال21:44:50
43.78 ریال21:40:48
44.06 ریال21:36:48
44.03 ریال21:32:48
44.08 ریال21:28:47
44.75 ریال21:20:47
44.7 ریال21:16:48
43.99 ریال21:12:47
44.31 ریال21:08:48
44.27 ریال21:04:47
43.95 ریال21:01:04
43.29 ریال20:56:30
42.81 ریال20:52:49
42.66 ریال20:48:50
43.1 ریال20:44:30
43 ریال20:40:47
42.4 ریال20:36:48
42.25 ریال20:32:47
42.44 ریال20:28:51
41.92 ریال20:24:51
41.73 ریال20:20:52
41.81 ریال20:16:53
42.13 ریال20:12:58
41.76 ریال20:08:54
40.8 ریال20:04:47
42.1 ریال20:00:59
43.65 ریال19:56:48
43.78 ریال19:52:53
45.2 ریال19:48:51
46.08 ریال19:44:49
45.8 ریال19:40:59
46.3 ریال19:37:00
46.53 ریال19:32:54
46.62 ریال19:28:50
47.2 ریال19:24:54
47.5 ریال19:20:51
47.55 ریال19:16:48
47.48 ریال19:12:59
47.5 ریال19:08:47
47.6 ریال19:04:52
47.32 ریال19:00:41
47.5 ریال18:56:59
47.53 ریال18:52:58
47.35 ریال18:44:56
47.62 ریال18:36:58
47.64 ریال18:32:54
47.65 ریال18:28:54
47.75 ریال18:24:59
47.94 ریال18:20:57
47.87 ریال18:16:59
47.74 ریال18:13:02
47.8 ریال18:08:59
48 ریال18:04:55
48.03 ریال18:01:00
48.1 ریال17:56:48
48.08 ریال17:52:52
48.09 ریال17:48:31
48.1 ریال17:44:52
48.11 ریال17:40:51
48.06 ریال17:36:50
48.15 ریال17:32:53
48.17 ریال17:28:45
48.26 ریال17:24:31
48.24 ریال17:20:49
48.19 ریال17:16:48
48.17 ریال17:12:46
48.06 ریال17:08:44
48.04 ریال17:04:51
48.12 ریال17:01:03
48.23 ریال16:56:22
48.3 ریال16:48:46
48.31 ریال16:44:46
48.37 ریال16:40:55
48.45 ریال16:36:45
48.43 ریال16:32:50
48.4 ریال16:28:45
48.32 ریال16:24:50
48.37 ریال16:20:50
48.42 ریال16:16:47
48.49 ریال16:08:53
48.52 ریال16:04:47
48.5 ریال16:00:59
48.53 ریال15:56:30
48.54 ریال15:52:45
48.58 ریال15:48:49
48.68 ریال15:44:47
48.5 ریال15:40:50
48.61 ریال15:36:49
48.52 ریال15:32:49
48.48 ریال15:28:45
48.47 ریال15:20:46
48.46 ریال15:16:46
48.43 ریال15:12:49
48.36 ریال15:08:44
48.31 ریال15:00:57
48.38 ریال14:56:49
48.34 ریال14:52:47
48.27 ریال14:48:45
48.24 ریال14:44:44
48.16 ریال14:40:49
48.17 ریال14:36:50
48.29 ریال14:32:50
48.36 ریال14:28:48
48.43 ریال14:24:51
48.5 ریال14:20:49
48.51 ریال14:16:47
48.57 ریال14:12:51
48.53 ریال14:08:49
48.44 ریال14:04:46
48.37 ریال14:00:41
48.52 ریال13:56:48
48.86 ریال13:52:50
48.88 ریال13:48:48
48.91 ریال13:44:46
48.9 ریال13:40:51
48.81 ریال13:36:46
48.7 ریال13:32:48
48.53 ریال13:28:47
48.8 ریال13:24:51
48.82 ریال13:20:53
49.17 ریال13:16:47
49.25 ریال13:12:53
49.26 ریال13:08:46
49.28 ریال13:04:51
49.31 ریال13:01:00
49.33 ریال12:56:47
49.34 ریال12:40:32
49.36 ریال12:36:30
49.41 ریال12:32:48
49.44 ریال12:28:51
49.43 ریال12:24:52
49.47 ریال12:20:52
49.49 ریال12:16:55
49.52 ریال12:12:53
49.53 ریال12:08:51
49.57 ریال12:01:08
49.61 ریال11:56:53
49.55 ریال11:52:49
49.5 ریال11:48:49
49.48 ریال11:44:48
49.49 ریال11:40:57
49.52 ریال11:36:51
49.46 ریال11:32:51
49.47 ریال11:28:46
49.46 ریال11:24:46
49.49 ریال11:20:48
49.58 ریال11:16:30
49.57 ریال11:12:50
49.58 ریال11:08:42
49.57 ریال11:04:30
49.58 ریال11:00:57
49.57 ریال10:56:45
49.58 ریال10:44:46
49.61 ریال10:40:45
49.76 ریال10:36:45
49.78 ریال10:32:47
49.79 ریال10:28:44
49.78 ریال10:24:48
49.82 ریال10:20:45
49.75 ریال10:16:43
49.8 ریال10:12:44
49.78 ریال10:08:44
49.8 ریال10:04:44
49.69 ریال10:00:54
49.68 ریال9:56:44
49.77 ریال9:52:43
49.87 ریال9:44:45
49.95 ریال9:36:45
49.87 ریال9:32:31
49.75 ریال9:28:42
49.44 ریال9:20:42
49.4 ریال9:16:44
49.3 ریال9:08:46
49.22 ریال9:00:57
49.21 ریال8:56:44
49.23 ریال8:48:45
49.22 ریال8:44:43
49.18 ریال8:40:43
49.16 ریال8:32:43
49.24 ریال8:28:44
49.13 ریال8:24:48
49.12 ریال8:20:45
49.13 ریال8:12:45
49.12 ریال8:08:42
49.13 ریال7:52:47
49.12 ریال7:48:29
49.13 ریال7:24:30
49.1 ریال7:20:45
49.18 ریال7:16:47
49.15 ریال7:08:42
49.19 ریال7:00:39
49.21 ریال6:56:43
49.24 ریال6:52:45
49.17 ریال6:48:45
49.14 ریال6:44:28
49.16 ریال6:40:44
49.12 ریال6:36:44
49.09 ریال6:32:51
49.18 ریال6:31:05
49.19 ریال6:26:07
49.18 ریال6:12:30
49.17 ریال6:09:02
49.18 ریال6:04:44
49.15 ریال6:01:04
49.17 ریال5:56:45
49.16 ریال5:48:43
49.15 ریال5:44:43
49.1 ریال5:40:42
49.17 ریال5:36:45
49.18 ریال5:32:43
49.17 ریال5:24:44
49.18 ریال5:16:42
49.15 ریال5:12:44
49.19 ریال5:08:42
49.04 ریال4:52:42
48.93 ریال4:48:41
48.94 ریال4:44:40
48.97 ریال4:40:43
49 ریال4:36:40
48.99 ریال4:32:42
49.03 ریال4:28:39
49.04 ریال4:24:45
49.03 ریال4:20:44
49.07 ریال4:16:43
49.09 ریال4:12:43
49 ریال4:08:46
49.19 ریال4:01:00
49.17 ریال3:56:44
49.12 ریال3:48:44
48.92 ریال3:44:39
48.79 ریال3:40:42
48.78 ریال3:36:42
48.88 ریال3:32:45
48.86 ریال3:28:42
49.01 ریال3:24:41
48.99 ریال3:16:40
49 ریال3:12:42
48.99 ریال3:04:40
48.85 ریال2:56:43
49.01 ریال2:52:42
48.95 ریال2:48:43
48.88 ریال2:44:45
48.84 ریال2:40:45
48.85 ریال2:32:43
48.88 ریال2:24:41
48.84 ریال2:20:31
48.87 ریال2:16:41
48.85 ریال2:08:41
48.84 ریال2:04:43
48.82 ریال2:00:54
48.8 ریال1:56:43
48.79 ریال1:52:43
48.8 ریال1:48:43
48.9 ریال1:44:28
48.95 ریال1:40:40
48.97 ریال1:36:43
48.99 ریال1:32:42
48.96 ریال1:28:41
48.89 ریال1:24:43
48.85 ریال1:20:42
48.83 ریال1:00:38
48.82 ریال0:56:44
48.78 ریال0:52:45
48.76 ریال0:48:42
48.81 ریال0:44:44
48.89 ریال0:40:47
49.1 ریال0:36:49
49.12 ریال0:32:45
49.13 ریال0:28:45
49.12 ریال0:20:49
49.19 ریال0:16:46
49.17 ریال0:12:49
49.15 ریال0:08:49
49.26 ریال0:04:43
نظرات