شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

LTC/MXN Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پزوی مکزیک 19.329 19.3225 19.329 19.329 (0.02%) 0.003 ۲۳:۳۳:۱۷
AED/MXN 0 5.1403 5.1645 5.1531 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/MXN 0 13.1135 13.1135 13.1135 (0%) 0 ۲۰ مهر
ARS/MXN 0 0.3329 0.3329 0.3329 (0%) 0 ۲۰ مهر
BOB/MXN 0 2.732 2.754 2.7515 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/MXN 0 4.7004 4.7004 4.7004 (0%) 0 ۲۰ مهر
CAD/MXN 0 14.622 14.622 14.622 (0%) 0 ۲۰ مهر
CHF/MXN 0 19.364 19.364 19.364 (0%) 0 ۲۰ مهر
CLP/MXN 0 0.0269 0.0269 0.0269 (0%) 0 ۱۷ مهر
CNY/MXN 0 2.7577 2.7703 2.7643 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/MXN 0 0.0056 0.0056 0.0056 (0%) 0 ۱۸ مهر
DKK/MXN 0 2.8528 2.8528 2.8528 (0%) 0 ۲۰ مهر
EUR/MXN 0 21.305 21.305 21.305 (0%) 0 ۲۰ مهر
GBP/MXN 0 24.416 24.416 24.416 (0%) 0 ۲۰ مهر
HKD/MXN 2.479 2.4687 2.479 2.4687 (0.7%) 0.0173 ۱۵:۳۰:۱۶
INR/MXN 0 0.2704 0.2717 0.2711 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/MXN 0.1801 0.1786 0.1801 0.1786 (1.46%) 0.0026 ۱۵:۳۰:۱۶
SGD/MXN 0 14.0617 14.0617 14.0617 (0%) 0 ۲۰ مهر
NOK/MXN 0 2.2463 2.2587 2.2532 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/MXN 0 12.2342 12.2342 12.2342 (0%) 0 ۲۰ مهر
PHP/MXN 0 0.3537 0.3553 0.3547 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/MXN 0 4.9482 4.9482 4.9482 (0%) 0 ۲۰ مهر
RUB/MXN 0 0.3007 0.3007 0.3007 (0%) 0 ۲۰ مهر
SAR/MXN 0 5.0348 5.0583 5.0461 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/MXN 0 2.0763 2.0866 2.0817 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/MXN 0 0.5782 0.5811 0.5794 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/MXN 0 3.1085 3.1306 3.1138 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/MXN 0 0.616 0.619 0.6176 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/MXN 0 0.1663 0.1663 0.1663 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/MXN 0 1.3067 1.3067 1.3067 (0%) 0 ۲۰ مهر
PYG/MXN 0 0.0033 0.0034 0.0033 (0%) 0 ۲۴ مرداد
UYU/MXN 0 0.5976 0.6021 0.6018 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/MXN 0 5.7367 5.7367 5.7367 (0%) 0 ۲۰ مهر
CZK/MXN 0 0.8249 0.8249 0.8249 (0%) 0 ۲۰ مهر
XAU/MXN 0 28750.35 28750.35 28750.35 (0%) 0 ۲۰ مهر
BTC/MXN 161381.1 161381.1 161381.1 161381.1 (0.14%) 218.6 ۱۲:۰۶:۱۵
ETH/MXN 0 3910.0098 3910.0098 3910.0098 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
LTC/MXN 0 1710.62 1710.62 1710.62 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
XAG/MXN 0 338.94 338.94 338.94 (0%) 0 ۲۰ مهر
XRP/MXN 0 5.32 5.32 5.32 (0%) 0 ۲۰ مهر
LTC/BRL 236.1595 236.1595 236.1595 236.1595 (1.71%) 3.9595 ۰۷:۰۶:۰۷