شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

LEOu/BTC okex

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 2019/07/08 1398/04/17 1398-04-17
0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 2019/07/04 1398/04/13 1398-04-13
0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 2019/07/03 1398/04/12 1398-04-12
0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 2019/06/28 1398/04/07 1398-04-07
0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 2019/06/27 1398/04/06 1398-04-06
0.0002 0.0001 0.0002 0.0001 2019/06/26 1398/04/05 1398-04-05

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص LEOu/BTC okex