شاخص یاب

دلار جزایر کیمن / دلار

  • نرخ فعلی:1.2261
  • بالاترین قیمت روز:1.2317
  • پایین ترین قیمت روز:1.2261
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2317
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۳:۱۸
  • نرخ روز گذشته:1.2262
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک دلار جزایر کیمن / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار جزایر کیمن / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2261 ریال15:33:18
1.2317 ریال4:33:13
نظرات