شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دینار کویت / دلار

  • نرخ فعلی:3.2984
  • بالاترین قیمت روز:3.2995
  • پایین ترین قیمت روز:3.2842
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.2856
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۵:۱۵
  • نرخ روز گذشته:3.2857
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0127

نمودار کندل استیک دینار کویت / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دینار کویت / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.2984 ریال12:25:15
3.2984 ریال12:25:14
3.2985 ریال12:17:12
3.298 ریال12:15:27
3.298 ریال12:15:26
3.2986 ریال12:13:13
3.298 ریال12:11:05
3.2981 ریال12:07:05
3.2986 ریال12:05:05
3.2986 ریال12:05:04
3.2989 ریال12:03:12
3.2986 ریال12:01:06
3.2987 ریال11:59:04
3.2988 ریال11:55:05
3.2988 ریال11:55:04
3.2987 ریال11:49:03
3.2988 ریال11:47:04
3.2989 ریال11:45:14
3.2989 ریال11:45:13
3.2988 ریال11:43:05
3.2989 ریال11:35:05
3.2989 ریال11:35:04
3.2983 ریال11:31:04
3.2987 ریال11:29:04
3.2983 ریال11:27:13
3.2989 ریال11:25:05
3.2989 ریال11:25:04
3.2988 ریال11:21:12
3.2989 ریال11:13:03
3.2988 ریال11:11:04
3.2985 ریال11:09:12
3.2983 ریال11:07:04
3.2985 ریال11:05:04
3.2985 ریال11:05:04
3.2984 ریال10:59:03
3.2987 ریال10:57:12
3.2985 ریال10:49:03
3.2987 ریال10:47:03
3.2984 ریال10:45:14
3.2984 ریال10:45:13
3.2987 ریال10:43:03
3.2982 ریال10:41:04
3.2987 ریال10:37:04
3.2985 ریال10:35:05
3.2985 ریال10:35:04
3.2987 ریال10:31:04
3.2988 ریال10:29:04
3.2982 ریال10:27:13
3.2983 ریال10:25:05
3.2983 ریال10:25:04
3.2988 ریال10:19:03
3.2992 ریال10:13:04
3.2987 ریال10:07:04
3.2986 ریال9:59:03
3.2989 ریال9:57:12
3.2986 ریال9:53:03
3.2985 ریال9:51:13
3.2986 ریال9:49:04
3.2981 ریال9:47:04
3.2986 ریال9:37:03
3.2989 ریال9:35:05
3.2989 ریال9:35:04
3.2986 ریال9:33:13
3.2981 ریال9:27:12
3.2986 ریال9:25:05
3.2986 ریال9:25:05
3.2987 ریال9:17:04
3.2985 ریال9:15:15
3.2985 ریال9:15:14
3.2982 ریال9:13:03
3.2985 ریال9:11:04
3.2982 ریال9:09:13
3.2985 ریال9:03:11
3.2987 ریال9:01:04
3.2985 ریال8:59:04
3.2987 ریال8:57:12
3.2985 ریال8:55:04
3.2985 ریال8:55:04
3.2987 ریال8:53:03
3.2985 ریال8:51:12
3.2987 ریال8:45:13
3.2987 ریال8:45:12
3.2995 ریال8:43:03
3.2987 ریال8:39:12
3.2981 ریال8:37:04
3.2982 ریال8:35:05
3.2982 ریال8:35:04
3.2981 ریال8:33:12
3.2982 ریال8:11:03
3.2983 ریال8:05:04
3.2983 ریال8:05:04
3.2982 ریال7:33:13
3.2974 ریال5:25:05
3.2974 ریال5:25:05
3.2842 ریال5:06:12
3.2843 ریال4:46:03
3.2844 ریال4:41:03
3.2845 ریال4:21:12
3.2847 ریال4:01:03
3.2848 ریال3:41:02
3.2849 ریال2:56:02
3.285 ریال2:41:03
3.2851 ریال2:31:03
3.2852 ریال2:11:02
3.2853 ریال1:51:11
3.2855 ریال1:26:03
3.2856 ریال0:21:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات