شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

KRW/SGD Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار سنگاپور 1.3703 1.364 1.371 1.3645 (0.41%) 0.0056 ۱۳:۱۳:۰۹
وون کره جنوبی / دلار 0.0843 0.0843 0.0843 0.0843 (0.12%) 0.0001 ۰۳:۴۳:۰۳
AED/SGD 0 0.372 0.3722 0.372 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/SGD 0 0.9253 0.9253 0.9253 (0%) 0 ۲۴ مهر
KRW/AUD 0 0.1251 0.1251 0.1251 (0%) 0 ۲۴ مهر
ARS/SGD 0 0.0235 0.0235 0.0235 (0%) 0 ۲۴ مهر
BRL/SGD 0 0.3279 0.3279 0.3279 (0%) 0 ۲۴ مهر
CAD/SGD 0 1.0383 1.0383 1.0383 (0%) 0 ۲۴ مهر
KRW/CAD 0 0.1113 0.1113 0.1113 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/SGD 1.3786 1.3786 1.3786 1.3786 (0.24%) 0.0033 ۱۵:۰۶:۱۷
KRW/CHF 0.084 0.084 0.084 0.084 (0.12%) 0.0001 ۱۵:۰۶:۱۷
KRW/CNY 0 0.5967 0.5967 0.5967 (0%) 0 ۲۴ مهر
CNY/SGD 0 0.1934 0.1934 0.1934 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/SGD 0 0.2026 0.2026 0.2026 (0%) 0 ۲۴ مهر
EUR/SGD 1.5173 1.5173 1.5173 1.5173 (0.2%) 0.0031 ۱۵:۰۶:۱۷
KRW/EUR 0.0763 0.0763 0.0763 0.0763 (0.26%) 0.0002 ۱۵:۰۶:۱۷
GBP/SGD 1.7573 1.7573 1.7573 1.7573 (0.37%) 0.0065 ۱۵:۰۶:۱۷
KRW/GBP 0.066 0.066 0.066 0.066 (1.06%) 0.0007 ۱۵:۰۶:۱۷
KRW/HKD 0.6661 0.6661 0.6661 0.6661 (0.73%) 0.0048 ۱۵:۰۶:۱۷
HKD/SGD 0.174 0.174 0.174 0.174 (0.57%) 0.001 ۱۵:۰۶:۱۷
KRW/IDR 0 11.7777 11.7777 11.7777 (0%) 0 ۲۲ مهر
KRW/INR 0 6.0009 6.0009 6.0009 (0%) 0 ۲۲ مهر
KRW/JPY 0 9.139 9.139 9.139 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/SGD 0 0.0124 0.0125 0.0124 (0%) 0 ۲۶ مرداد
KRW/MYR 0.3547 0.3547 0.3547 0.3547 (0.54%) 0.0019 ۱۵:۰۶:۱۷
KRW/THB 2.5565 2.5565 2.5733 2.5733 (0.39%) 0.01 ۱۵:۰۶:۱۶
KRW/TWD 2.4952 2.4952 2.5694 2.5694 (2.63%) 0.0659 ۱۵:۰۶:۱۶
KRW/ZAR 1.2605 1.2605 1.2605 1.2605 (0.1%) 0.0013 ۱۵:۰۶:۱۷
KRW/SGD 0 0.0012 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۸ شهریور
KWD/SGD 0 4.5051 4.5097 4.5057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/SGD 0.0712 0.0712 0.0712 0.0712 (0.14%) 0.0001 ۱۲:۳۳:۲۱
MYR/SGD 0.3267 0.3267 0.3267 0.3267 (0.21%) 0.0007 ۱۵:۰۶:۱۷
NOK/SGD 0 0.1626 0.1628 0.1627 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/SGD 0.8637 0.8637 0.8637 0.8637 (0.3%) 0.0026 ۱۲:۳۳:۲۱
PLN/SGD 0 0.3683 0.3688 0.3685 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/SGD 0 0.3643 0.3645 0.3643 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/SGD 0 0.1502 0.1504 0.1503 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/SGD 0.2318 0.2318 0.2318 0.2318 (0.35%) 0.0008 ۱۵:۰۶:۱۷
TWD/SGD 0.0446 0.0446 0.0446 0.0446 (0.45%) 0.0002 ۱۵:۰۶:۱۶
VEF/SGD 0 0.0118 0.0119 0.0118 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/SGD 0.0919 0.0919 0.0919 0.0919 (0.22%) 0.0002 ۱۵:۰۶:۱۷
INR/SGD 0 0.0192 0.0192 0.0192 (0%) 0 ۲۲ مهر
IDR/SGD 0 0.0097 0.0098 0.0097 (0%) 0 ۱۸ مهر
KRW/BRL 0 0.0035 0.0035 0.0035 (0%) 0 ۱۸ مهر
KRW/NZD 0.1341 0.1341 0.1341 0.1341 (0.07%) 0.0001 ۱۲:۳۳:۲۲
KRW/RUB 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 (0.37%) 0.0002 ۱۵:۰۶:۱۷
KRW/SEK 0 0.0082 0.0083 0.0083 (0%) 0 ۱۵ مهر
THB/SGD 0 0.0451 0.0451 0.0451 (0%) 0 ۲۳ مهر
BTC/SGD 0 11176.33 11176.33 11176.33 (0%) 0 ۱۴ مهر