شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

KRW/RUB Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روبل روسیه 64.2208 64.2156 64.32 64.2366 (0.03%) 0.0205 ۰۷:۰۳:۰۵
وون کره جنوبی / دلار 0 0.0834 0.0834 0.0834 (0%) 0 ۱۶ مهر
AED/RUB 0 18.3109 18.3198 18.3137 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/RUB 43.604 43.604 43.604 43.604 (0.02%) 0.009 ۰۳:۰۶:۰۷
KRW/AUD 0.1243 0.1243 0.1243 0.1243 (0.08%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۷
ARS/RUB 0 2.2419 2.2437 2.2431 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AZN/RUB 0 39.5024 39.5804 39.5738 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/RUB 0 15.627 15.627 15.627 (0%) 0 ۲۰ مهر
BYN/RUB 0 32.979 33.1385 33.1331 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/RUB 0 48.634 48.634 48.634 (0%) 0 ۲۰ مهر
KRW/CAD 0 0.1115 0.1115 0.1115 (0%) 0 ۲۰ مهر
CHF/RUB 0 64.365 64.365 64.365 (0%) 0 ۲۰ مهر
KRW/CHF 0 0.0843 0.0843 0.0843 (0%) 0 ۲۱ مهر
CHF/RUB RTS 0 68.2357 68.2984 68.2984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KRW/CNY 0.597 0.5969 0.5974 0.5974 (0.08%) 0.0005 ۱۳:۰۹:۰۹
CNY/RUB 0 9.8224 9.8275 9.8234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/RUB 0 10.4325 10.4429 10.4425 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/RUB 0 70.8645 70.8645 70.8645 (0%) 0 ۲۰ مهر
KRW/EUR 0 0.0765 0.0765 0.0765 (0%) 0 ۲۱ مهر
GBP/RUB 0 81.166 81.166 81.166 (0%) 0 ۲۰ مهر
KRW/GBP 0 0.0668 0.0668 0.0668 (0%) 0 ۲۱ مهر
GEL/RUB 0 26.0654 26.0809 26.0736 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KRW/HKD 0.6588 0.6588 0.6623 0.6623 (0.59%) 0.0039 ۱۵:۳۰:۱۶
HKD/RUB 0 8.5673 8.5725 8.5697 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/RUB 0 0.2405 0.2409 0.2407 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KRW/IDR 11.8549 11.7511 11.8549 11.8415 (0.33%) 0.0391 ۱۵:۳۰:۱۶
KRW/INR 5.9824 5.976 5.9963 5.9963 (0.75%) 0.0447 ۱۵:۳۰:۱۶
INR/RUB 0 0.9634 0.9639 0.9635 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/RUB 0 0.6266 0.6271 0.6271 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KRW/JPY 9.066 9.066 9.153 9.153 (1.04%) 0.094 ۱۵:۳۰:۱۶
JPY/RUB 0.5967 0.5904 0.5967 0.5904 (1.39%) 0.0082 ۱۵:۳۰:۱۷
JPY/RUB RTS 0 0.6087 0.6104 0.6103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KRW/MYR 0 0.3537 0.3537 0.3537 (0%) 0 ۲۱ مهر
KRW/THB 0 2.5748 2.5748 2.5748 (0%) 0 ۲۰ مهر
KRW/TWD 0 2.5188 2.5188 2.5188 (0%) 0 ۲۰ مهر
KRW/ZAR 0 1.2479 1.2479 1.2479 (0%) 0 ۲۱ مهر
KRW/SGD 0 0.0012 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۸ شهریور
KZT/RUB 0 0.1864 0.1884 0.1884 (0%) 0 ۳۱ مرداد
LTL/RUB 0 21.3535 21.4418 21.4418 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
MXN/RUB 0 3.3216 3.3216 3.3216 (0%) 0 ۲۰ مهر
NOK/RUB 0 7.0729 7.0729 7.0729 (0%) 0 ۲۰ مهر
NZD/RUB 0 45 45.16 45.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/RUB 0 1.2594 1.2607 1.2607 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/RUB 0 0.5492 0.5518 0.5518 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/RUB 0 17.811 17.811 17.811 (0%) 0 ۱۰ بهمن
RON/RUB 0 1.0000 1.0000 1 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
SAR/RUB 0 17.9314 17.9421 17.9357 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/RUB 0 6.5476 6.5476 6.5476 (0%) 0 ۲۰ مهر
SGD/RUB 0 49.24 49.28 49.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/RUB 0 2.0584 2.0606 2.0594 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/RUB 0 11.06 11.11 11.07 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/RUB 0 2.1942 2.1954 2.1951 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/RUB 0 0.55 0.55 0.55 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/RUB 0 4.3415 4.3415 4.3415 (0%) 0 ۲۰ مهر
UAH/RUB 0 2.4282 2.4406 2.4406 (0%) 0 ۳۱ مرداد
XAU/RUB 0 95557.6 95557.6 95557.6 (0%) 0 ۲۰ مهر
KRW/BRL 0 0.0035 0.0035 0.0035 (0%) 0 ۱۸ مهر
KRW/NZD 0 0.1333 0.1333 0.1333 (0%) 0 ۲۱ مهر
KRW/RUB 0 0.0542 0.0542 0.0542 (0%) 0 ۲۰ مهر
KRW/SEK 0 0.0082 0.0083 0.0083 (0%) 0 ۱۵ مهر
BTC/RUB 0 549718 549718 549718 (0%) 0 ۲۱ مهر
XAG/RUB 0 1126.37 1126.37 1126.37 (0%) 0 ۲۰ مهر
CZK/RUB 0 3.027 3.0296 3.0294 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TJS/RUB 0 7.132 7.1836 7.1824 (0%) 0 ۳۱ مرداد
UZS/RUB 0 0.0087 0.0087 0.0087 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MDL/RUB 0 4.0201 4.0476 4.0469 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KGS/RUB 0 0.9683 0.9702 0.97 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SDR/RUB 0 93.8202 93.863 93.863 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BGN/RUB 0 39.7802 39.8522 39.8522 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TMT/RUB 0 19.1507 19.1982 19.195 (0%) 0 ۳۱ مرداد
USD/RUB TOM 64.2208 64.2156 64.342 64.2366 (0.03%) 0.0205 ۰۷:۰۳:۰۶