شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

KRW/NZD Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار نیوزیلند 0 1.5795 1.5918 1.5808 (0%) 0 ۲۵ مهر
وون کره جنوبی / دلار 0 0.0843 0.0843 0.0843 (0%) 0 ۲۵ مهر
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.0734 1.0734 1.0734 1.0734 (0.12%) 0.0013 ۰۳:۰۶:۰۶
یورو / دلار نیوزیلند 1.7487 1.7487 1.7487 1.7487 (0.15%) 0.0026 ۱۲:۳۳:۰۶
پوند / دلار نیوزیلند 2.0317 2.0317 2.0317 2.0317 (0.36%) 0.0072 ۱۲:۳۳:۰۶
AED/NZD 0.4272 0.4272 0.4272 0.4272 (0.56%) 0.0024 ۱۲:۳۳:۰۶
KRW/AUD 0.1237 0.1237 0.1237 0.1237 (1.13%) 0.0014 ۰۳:۰۶:۰۶
ARS/NZD 0 0.0497 0.0499 0.0497 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/NZD 0 0.3679 0.3714 0.3683 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/NZD 1.1923 1.1923 1.1923 1.1923 (0.2%) 0.0024 ۰۷:۰۶:۰۷
KRW/CAD 0 0.1113 0.1113 0.1113 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/NZD 1.59 1.59 1.59 1.59 (0.04%) 0.0006 ۱۲:۳۳:۰۶
KRW/CHF 0.0835 0.0835 0.0835 0.0835 (0.24%) 0.0002 ۱۵:۰۶:۰۷
KRW/CNY 0 0.5988 0.5988 0.5988 (0%) 0 ۲۶ مهر
CNY/NZD 0 0.2218 0.2218 0.2218 (0%) 0 ۲۶ مهر
DKK/NZD 0 0.2337 0.2337 0.2337 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/EUR 0.0759 0.0759 0.0759 0.0759 (0.26%) 0.0002 ۱۵:۰۶:۰۷
KRW/GBP 0.0655 0.0655 0.0655 0.0655 (0.46%) 0.0003 ۱۵:۰۶:۰۷
KRW/HKD 0 0.6646 0.6646 0.6646 (0%) 0 ۲۶ مهر
HKD/NZD 0 0.2001 0.2001 0.2001 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/IDR 0 11.7968 11.7968 11.7968 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/INR 0 6.0249 6.0249 6.0249 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/NZD 0 0.0144 0.0144 0.0144 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/JPY 0 9.211 9.211 9.211 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/MYR 0.3549 0.3549 0.3549 0.3549 (0.03%) 0.0001 ۱۵:۰۶:۰۷
KRW/THB 2.5663 2.5663 2.5663 2.5663 (0.05%) 0.0013 ۱۵:۰۶:۰۷
KRW/TWD 2.5125 2.5125 2.5125 2.5125 (2.8%) 0.0703 ۱۵:۰۶:۰۷
KRW/ZAR 1.2514 1.2514 1.2514 1.2514 (0.02%) 0.0002 ۱۵:۰۶:۰۷
KRW/SGD 0 0.0012 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۸ شهریور
MXN/NZD 0 0.0786 0.0789 0.0788 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MYR/NZD 0.3739 0.3739 0.3739 0.3739 (0.29%) 0.0011 ۱۵:۰۶:۰۷
NOK/NZD 0 0.1774 0.178 0.1776 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/NZD 1.147 1.147 1.147 1.147 (0.19%) 0.0022 ۱۲:۳۳:۰۶
PLN/NZD 0 0.4019 0.4032 0.4022 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/NZD 0 0.3973 0.3986 0.3976 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/NZD 0 0.1638 0.1645 0.164 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/NZD 0 0.2452 0.2471 0.2454 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/NZD 0.0512 0.0512 0.0512 0.0512 (0.2%) 0.0001 ۱۲:۳۳:۰۶
VEF/NZD 0 0.0127 0.0128 0.0127 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/NZD 0.1059 0.1059 0.1059 0.1059 (0.38%) 0.0004 ۱۲:۳۳:۰۶
INR/NZD 0 0.0221 0.0221 0.0221 (0%) 0 ۲۶ مهر
IDR/NZD 0 0.0111 0.0111 0.0111 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/BRL 0 0.0035 0.0035 0.0035 (0%) 0 ۱۸ مهر
KRW/NZD 0.1328 0.1328 0.1328 0.1328 (0.23%) 0.0003 ۱۵:۰۶:۰۷
KRW/RUB 0.0541 0.0541 0.0541 0.0541 (0.18%) 0.0001 ۱۵:۰۶:۰۷
KRW/SEK 0 0.0082 0.0082 0.0082 (0%) 0 ۲۶ مهر
BTC/NZD 12515.59 12515.59 12515.59 12515.59 (0.79%) 97.71 ۱۲:۳۳:۰۶
PHP/NZD 0 0.0305 0.0305 0.0305 (0%) 0 ۲۶ مهر
THB/NZD 0.0517 0.0517 0.0517 0.0517 (0.19%) 0.0001 ۱۲:۳۳:۰۶