شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

KRW/HKD Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار هنگ کنگ 7.844 7.8419 7.8442 7.8431 (0.01%) 0.0008 ۱۴:۳۰:۳۰
وون کره جنوبی / دلار 0.0854 0.0854 0.0854 0.0854 (1.3%) 0.0011 ۱۰:۴۹:۰۳
AED/HKD 0 2.1373 2.1374 2.1374 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/HKD 5.3829 5.3829 5.3829 5.3829 (0.27%) 0.0147 ۰۳:۰۶:۰۶
KRW/AUD 0.1243 0.1243 0.1243 0.1243 (0.49%) 0.0006 ۰۳:۰۶:۰۶
ARS/HKD 0.1343 0.1343 0.1343 0.1343 (0.07%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۶
BRL/HKD 1.898 1.898 1.898 1.898 (0.34%) 0.0065 ۰۷:۰۶:۰۷
CAD/HKD 5.9938 5.9938 5.9938 5.9938 (0.4%) 0.0237 ۰۷:۰۶:۰۷
KRW/CAD 0.1117 0.1117 0.1117 0.1117 (0.36%) 0.0004 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/HKD 7.9315 7.9315 7.9315 7.9315 (0.09%) 0.007 ۱۳:۰۶:۱۰
KRW/CHF 0 0.084 0.084 0.084 (0%) 0 ۲۹ مهر
CNY/HKD 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 (0.19%) 0.0021 ۰۹:۰۶:۰۸
KRW/CNY 0.6034 0.6034 0.6034 0.6034 (0.62%) 0.0037 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/HKD 1.171 1.171 1.171 1.171 (0.03%) 0.0004 ۰۹:۰۶:۰۸
EUR/HKD 8.7417 8.7417 8.7417 8.7417 (0.08%) 0.0073 ۱۱:۰۶:۰۹
KRW/EUR 0 0.0764 0.0764 0.0764 (0%) 0 ۲۹ مهر
GBP/HKD 10.177 10.177 10.177 10.177 (0.51%) 0.052 ۰۷:۰۶:۰۷
KRW/GBP 0 0.0658 0.0658 0.0658 (0%) 0 ۲۹ مهر
SGD/HKD 5.7562 5.7562 5.7562 5.7562 (0.23%) 0.0131 ۱۳:۰۶:۰۹
NZD/HKD 5.0288 5.0288 5.0288 5.0288 (0.65%) 0.0327 ۱۳:۰۶:۱۰
JPY/HKD 0.0723 0.0723 0.0723 0.0723 (0.14%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۱۰
KRW/HKD 0.6683 0.6683 0.6683 0.6683 (0.56%) 0.0037 ۱۳:۰۶:۱۰
MXN/HKD 0.4102 0.4102 0.4102 0.4102 (0.34%) 0.0014 ۱۳:۰۶:۱۰
MYR/HKD 1.8716 1.8716 1.8716 1.8716 (0.39%) 0.0073 ۱۳:۰۶:۱۰
ZAR/HKD 0.533 0.533 0.533 0.533 (0.26%) 0.0014 ۱۳:۰۶:۱۰
INR/HKD 0.1106 0.1106 0.1106 0.1106 (0.27%) 0.0003 ۱۳:۰۶:۱۰
NOK/HKD 0 0.9339 0.9349 0.9347 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/HKD 0 0.147 0.1471 0.1471 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/HKD 0 2.1158 2.1181 2.1172 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/HKD 0 0.1167 0.1167 0.1167 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/HKD 0 2.093 2.0936 2.0933 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/HKD 0 0.8628 0.8638 0.8636 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/HKD 0.2587 0.2587 0.2587 0.2587 (0.19%) 0.0005 ۱۳:۰۶:۰۹
TRY/HKD 0 1.291 1.2974 1.2917 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/HKD 0.2562 0.2562 0.2562 0.2562 (0.16%) 0.0004 ۱۳:۰۶:۰۹
VEF/HKD 0 0.0684 0.0684 0.0684 (0%) 0 ۱۵ تیر
KRW/IDR 11.8641 11.8641 11.8641 11.8641 (0.57%) 0.0673 ۱۳:۰۶:۱۰
KRW/INR 6.0417 6.0417 6.0417 6.0417 (0.28%) 0.0168 ۱۳:۰۶:۱۰
KRW/JPY 9.25 9.25 9.25 9.25 (0.42%) 0.039 ۱۳:۰۶:۱۰
KRW/MYR 0 0.3568 0.3568 0.3568 (0%) 0 ۲۹ مهر
KRW/THB 0 2.5814 2.5814 2.5814 (0%) 0 ۲۹ مهر
KRW/TWD 0 2.6013 2.6013 2.6013 (0%) 0 ۲۹ مهر
KRW/ZAR 0 1.2614 1.2614 1.2614 (0%) 0 ۲۹ مهر
KRW/SGD 0 0.0012 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۸ شهریور
CNH/HKD 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 (0.07%) 0.0008 ۰۹:۰۶:۰۸
XAU/HKD 11647.877 11647.877 11647.877 11647.877 (0.35%) 41.112 ۱۱:۰۶:۰۹
IDR/HKD 0 0.0006 0.0006 0.0006 (0%) 0 ۱۹ تیر
XAG/HKD 138.2091 138.2091 138.2091 138.2091 (0.98%) 1.3386 ۱۳:۰۶:۰۹
KRW/BRL 0 0.0035 0.0035 0.0035 (0%) 0 ۱۸ مهر
KRW/NZD 0 0.1331 0.1334 0.1331 (0%) 0 ۲۹ مهر
KRW/RUB 0 0.0544 0.0545 0.0544 (0%) 0 ۲۹ مهر
KRW/SEK 0 0.0082 0.0082 0.0082 (0%) 0 ۲۶ مهر