شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

KRW/HKD Ask

  • نرخ فعلی:0.6539
  • بالاترین قیمت روز:0.6577
  • پایین ترین قیمت روز:0.6539
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6574
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۶:۲۸
  • نرخ روز گذشته:0.6575
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0036

نمودار کندل استیک KRW/HKD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک KRW/HKD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6539 ریال13:56:28
0.654 ریال13:42:28
0.6543 ریال13:21:27
0.6545 ریال12:56:32
0.6542 ریال12:42:23
0.6545 ریال12:21:22
0.6542 ریال11:56:25
0.6545 ریال11:42:22
0.6544 ریال11:21:23
0.6549 ریال10:56:21
0.6547 ریال10:42:22
0.655 ریال10:21:19
0.6551 ریال9:56:18
0.6552 ریال9:42:18
0.6551 ریال9:21:17
0.6553 ریال8:56:16
0.6551 ریال8:42:16
0.6554 ریال8:21:16
0.6553 ریال7:42:16
0.6557 ریال6:56:14
0.6554 ریال6:43:38
0.6557 ریال6:21:17
0.6554 ریال5:56:18
0.6558 ریال5:42:16
0.6559 ریال5:21:16
0.6554 ریال4:56:15
0.6559 ریال4:42:15
0.6561 ریال4:21:15
0.6574 ریال3:56:15
0.6577 ریال3:42:14
0.6576 ریال3:21:15
0.6575 ریال2:21:14
0.6577 ریال1:42:15
0.6576 ریال1:21:15
0.6575 ریال0:56:14
0.6574 ریال0:42:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات