شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

KRW/CNY Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / یوان چین 0 7.0892 7.1172 7.0892 (0%) 0 ۱۹ مهر
وون کره جنوبی / دلار 0 0.0834 0.0834 0.0834 (0%) 0 ۱۶ مهر
AED/CNY 0 1.8641 1.8647 1.8644 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/CNY 0 4.8084 4.8084 4.8084 (0%) 0 ۲۰ مهر
KRW/AUD 0 0.1244 0.1244 0.1244 (0%) 0 ۲۰ مهر
ARS/CNY 0 0.2283 0.2284 0.2284 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/CNY 0 1.6906 1.7018 1.691 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/CNY 0 5.3618 5.3618 5.3618 (0%) 0 ۲۰ مهر
KRW/CAD 0 0.1115 0.1115 0.1115 (0%) 0 ۲۰ مهر
CHF/CNY 7.1305 7.1073 7.1323 7.1073 (0.84%) 0.0595 ۱۳:۰۹:۰۹
KRW/CHF 0 0.0843 0.0843 0.0843 (0%) 0 ۲۱ مهر
DKK/CNY 1.0474 1.0454 1.0474 1.0454 (0.01%) 0.0001 ۱۳:۰۹:۰۹
EUR/CNY 7.8319 7.8163 7.8319 7.8163 (0.04%) 0.0035 ۱۳:۰۹:۰۹
GBP/CNY 0 8.954 8.954 8.954 (0%) 0 ۲۰ مهر
HKD/CNY 0.9063 0.9044 0.9063 0.9044 (0.28%) 0.0025 ۱۳:۰۹:۰۹
IDR/CNY 0.0502 0.0501 0.0502 0.0501 (0.4%) 0.0002 ۱۰:۳۰:۱۳
INR/CNY 0.1001 0.0999 0.1001 0.0999 (0.3%) 0.0003 ۱۰:۳۰:۱۳
JPY/CNY 0.0659 0.0657 0.0659 0.0657 (0.76%) 0.0005 ۰۵:۳۰:۱۱
KRW/CNY 0.597 0.5969 0.5974 0.5974 (0.08%) 0.0005 ۱۳:۰۹:۰۹
MYR/CNY 1.6958 1.6926 1.6958 1.6926 (0.41%) 0.007 ۱۳:۰۹:۰۹
NZD/CNY 4.4909 4.485 4.4945 4.4945 (0.04%) 0.0019 ۱۳:۰۹:۰۹
SGD/CNY 5.167 5.1601 5.1674 5.1601 (0.16%) 0.0085 ۱۳:۰۹:۰۹
THB/CNY 0.2338 0.2333 0.2338 0.2333 (0.39%) 0.0009 ۱۳:۰۹:۰۹
TWD/CNY 0.2313 0.231 0.2313 0.231 (0.39%) 0.0009 ۱۳:۰۹:۰۹
ZAR/CNY 0.4721 0.4721 0.4745 0.4745 (0.32%) 0.0015 ۱۳:۰۹:۰۹
MXN/CNY 0 0.3612 0.3629 0.3618 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/CNY 0 0.8146 0.8155 0.8153 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/CNY 0 0.1282 0.1283 0.1283 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/CNY 0 1.8454 1.8479 1.847 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/CNY 0 0.1018 0.1022 0.1018 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SAR/CNY 0 1.8257 1.8265 1.826 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/CNY 0 0.7527 0.7536 0.7533 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/CNY 0 1.126 1.1317 1.1268 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/CNY 0 0.0579 0.0579 0.0579 (0%) 0 ۱۵ تیر
KWD/CNY 0 22.5781 22.5955 22.5814 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KRW/EUR 0 0.0765 0.0765 0.0765 (0%) 0 ۲۱ مهر
KRW/GBP 0 0.0668 0.0668 0.0668 (0%) 0 ۲۱ مهر
KRW/HKD 0.6588 0.6588 0.6623 0.6623 (0.59%) 0.0039 ۱۵:۳۰:۱۶
KRW/IDR 11.8549 11.7511 11.8549 11.8415 (0.33%) 0.0391 ۱۵:۳۰:۱۶
KRW/INR 5.9824 5.976 5.9963 5.9963 (0.75%) 0.0447 ۱۵:۳۰:۱۶
KRW/JPY 9.066 9.066 9.153 9.153 (1.04%) 0.094 ۱۵:۳۰:۱۶
KRW/MYR 0 0.3537 0.3537 0.3537 (0%) 0 ۲۱ مهر
KRW/THB 0 2.5748 2.5748 2.5748 (0%) 0 ۲۰ مهر
KRW/TWD 0 2.5188 2.5188 2.5188 (0%) 0 ۲۰ مهر
KRW/ZAR 0 1.2479 1.2479 1.2479 (0%) 0 ۲۱ مهر
KRW/SGD 0 0.0012 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۸ شهریور
BGN/CNY 0 3.9964 3.9964 3.9964 (0%) 0 ۲۰ مهر
CLP/CNY 0 0.0098 0.0098 0.0098 (0%) 0 ۱۷ مهر
XAG/CNY 124.52 124.52 125.93 125.49 (0.77%) 0.96 ۱۳:۰۹:۰۹
XAU/CNY 10625.6 10625.6 10641.7 10641.7 (1.28%) 136.6 ۱۳:۰۹:۰۹
KRW/BRL 0 0.0035 0.0035 0.0035 (0%) 0 ۱۸ مهر
KRW/NZD 0 0.1333 0.1333 0.1333 (0%) 0 ۲۱ مهر
KRW/RUB 0 0.0542 0.0542 0.0542 (0%) 0 ۲۰ مهر
KRW/SEK 0 0.0082 0.0083 0.0083 (0%) 0 ۱۵ مهر