شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

KRW/CAD Bid

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 2018/05/05 1397/02/15 1397-02-15

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص KRW/CAD Bid