ین ژاپن / دلار

  • سکه فروشان مجاز0.0094
  • بالاترین قیمت روز:0.0095
  • پایین ترین قیمت روز:0.0094
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0095
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۹:۳۶
  • نرخ روز گذشته:0.0094
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0094 ریال12:49:36
0.0095 ریال12:25:52
0.0094 ریال11:31:56
0.0095 ریال4:55:32
نظرات