شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JPY/TWD Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
ین ژاپن / دلار 0 0.0092 0.0093 0.0092 (0%) 0 ۲۳ مهر
دلار / دلار تایوان 30.621 30.5 30.725 30.678 (0.17%) 0.052 ۱۲:۴۵:۲۰
JPY/AED 0 0.24 0.24 0.24 (0%) 0 ۲۹ تیر
AED/TWD 0 8.3447 8.3488 8.3472 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/TWD 20.674 20.674 20.674 20.674 (0.11%) 0.022 ۰۳:۰۶:۰۷
JPY/AUD 0.0136 0.0136 0.0136 0.0136 (0.74%) 0.0001 ۱۴:۱۲:۰۷
JPY/ARS 0.5354 0.5354 0.5354 0.5354 (0.02%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۸
ARS/TWD 0 1.0218 1.0228 1.0224 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/BRL 0.0384 0.0384 0.0384 0.0384 (1.05%) 0.0004 ۰۷:۰۶:۰۸
BRL/TWD 0 7.57 7.6 7.57 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/BYN 0 0.0185 0.0186 0.0185 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/TWD 23.101 23.101 23.101 23.101 (0.15%) 0.035 ۰۷:۰۶:۰۷
JPY/CAD 0.0123 0.0122 0.0123 0.0122 (1.64%) 0.0002 ۱۵:۳۰:۱۷
CHF/TWD 0 30.678 30.714 30.678 (0%) 0 ۲۳ مهر
JPY/CHF 0 0.9199 0.9199 0.9199 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/CLP 6.6108 6.6108 6.6108 6.6108 (0.01%) 0.0006 ۰۹:۰۶:۱۷
JPY/CNY 0 0.0652 0.0652 0.0652 (0%) 0 ۲۳ مهر
CNY/TWD 4.3109 4.3109 4.3109 4.3109 (0.03%) 0.0014 ۰۹:۰۶:۱۶
JPY/CZK 0.215 0.215 0.215 0.215 (0.51%) 0.0011 ۰۹:۰۶:۱۷
DKK/TWD 4.5062 4.5062 4.5062 4.5062 (0.06%) 0.0026 ۰۹:۰۶:۱۶
JPY/DKK 0.0621 0.0621 0.0621 0.0621 (0.32%) 0.0002 ۰۹:۰۶:۱۷
JPY/EGP 0 0.162 0.1626 0.1625 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/TWD 33.699 33.699 33.699 33.699 (0.05%) 0.017 ۰۵:۰۶:۰۸
JPY/EUR 0 0.0084 0.0084 0.0084 (0%) 0 ۲۲ مهر
GBP/TWD 39.101 39.101 39.101 39.101 (1.48%) 0.572 ۰۵:۰۶:۰۸
JPY/GBP 0.0074 0.0073 0.0074 0.0073 (4.11%) 0.0003 ۱۵:۳۰:۱۷
HKD/TWD 3.9 3.9 3.9 3.9 (0.17%) 0.0068 ۰۵:۰۶:۰۸
JPY/HKD 0 0.0726 0.0726 0.0726 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/HUF 0 2.5297 2.5418 2.5391 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/TWD 0.2165 0.2165 0.2168 0.2168 (0.05%) 0.0001 ۱۵:۳۰:۱۶
JPY/IDR 0 128.6 128.6 128.6 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/TWD 0 0.4305 0.4305 0.4305 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/INR 0 0.6568 0.6568 0.6568 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/ISK 1.1521 1.1521 1.1521 1.1521 (1.08%) 0.0124 ۱۵:۳۰:۱۶
JPY/JMD 0 1.2474 1.2543 1.2475 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/JOD 0 0.0064 0.0065 0.0065 (0%) 0 ۲۷ مرداد
JPY/KRW 0 10.9368 10.9368 10.9368 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/MXN 0 0.1784 0.1784 0.1784 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/MYR 0 0.0387 0.0387 0.0387 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/NOK 0 0.0841 0.0841 0.0841 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/NZD 0 0.0147 0.0147 0.0147 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/PKR 0 1.4419 1.4419 1.4419 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/PLN 0 0.036 0.036 0.036 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/SEK 0 0.0908 0.0908 0.0908 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/THB 0.2815 0.2804 0.2815 0.2804 (0.86%) 0.0024 ۱۵:۳۰:۱۶
JPY/TWD 0.2828 0.2828 0.2828 0.2828 (0.95%) 0.0027 ۱۵:۳۰:۱۶
JPY/ZAR 0 0.1371 0.1371 0.1371 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/KES 0 0.9228 0.9329 0.9256 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/LBP 0 13.74 14 13.99 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/LKR 0 1.4547 1.4801 1.4788 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/NPR 0 1.023 1.0287 1.0231 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/PHP 0 0.4836 0.4862 0.4848 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/RUB 0 0.5953 0.5953 0.5953 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/XAF 0 5.1447 5.172 5.1447 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/XOF 0 5.1447 5.2866 5.1447 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/KWD 0 0.0027 0.0028 0.0028 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/SAR 0.0347 0.0346 0.0347 0.0346 (0.87%) 0.0003 ۱۵:۳۰:۱۷
JPY/SGD 0 0.0124 0.0125 0.0124 (0%) 0 ۲۶ مرداد
JPY/UAH 0 0.2526 0.2539 0.2526 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/TRY 0 0.0549 0.0555 0.0553 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/RUB RTS 0 0.6087 0.6104 0.6103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KRW/TWD 0 2.5764 2.5764 2.5764 (0%) 0 ۲۳ مهر
MXN/TWD 0 1.617 1.6243 1.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MYR/TWD 0 7.3 7.3 7.3 (0%) 0 ۲۳ مهر
NOK/TWD 0 3.6468 3.6508 3.6503 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/TWD 0 19.227 19.227 19.227 (0%) 0 ۲۳ مهر
PLN/TWD 0 8.26 8.27 8.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/TWD 0 0.4555 0.456 0.4558 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/TWD 0 8.1717 8.1769 8.175 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/TWD 0 3.3699 3.3736 3.3723 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/TWD 0 22.354 22.354 22.354 (0%) 0 ۲۳ مهر
THB/TWD 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 (0.17%) 0.0017 ۰۵:۰۶:۰۸
TRY/TWD 0 5.04 5.07 5.04 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/TWD 2.0613 2.0613 2.0613 2.0613 (0.28%) 0.0057 ۰۵:۰۶:۰۸
VEF/TWD 0 0.27 0.27 0.27 (0%) 0 ۱۵ تیر
JPY/BWP 0 0.0939 0.0939 0.0939 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CNH/TWD 4.322 4.322 4.322 4.322 (0.05%) 0.002 ۰۹:۰۶:۱۶
JPY/RSD 0 0.9829 0.9829 0.9829 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/LVL 0 0.4912 0.4912 0.4912 (0%) 0 ۱۰ بهمن