شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JPY/TWD Ask

  • نرخ فعلی:0.2809
  • بالاترین قیمت روز:0.282
  • پایین ترین قیمت روز:0.2806
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2806
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۱۵:۳۳
  • نرخ روز گذشته:0.2798
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0011

نمودار کندل استیک JPY/TWD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک JPY/TWD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2809 ریال18:15:33
0.2809 ریال18:15:31
0.2812 ریال17:54:27
0.2816 ریال17:36:27
0.2814 ریال16:54:29
0.2817 ریال16:33:28
0.282 ریال16:15:33
0.282 ریال16:15:32
0.2815 ریال15:54:25
0.2816 ریال15:15:29
0.2816 ریال15:15:27
0.2817 ریال14:54:29
0.2816 ریال14:33:25
0.2817 ریال13:54:23
0.2818 ریال13:33:22
0.2817 ریال13:15:27
0.2817 ریال13:15:26
0.2816 ریال12:15:26
0.2816 ریال12:15:25
0.2818 ریال11:54:15
0.2816 ریال11:33:12
0.2813 ریال11:15:14
0.2813 ریال11:15:13
0.2811 ریال10:54:14
0.2812 ریال10:33:14
0.281 ریال10:15:14
0.281 ریال10:15:13
0.2812 ریال9:33:12
0.2813 ریال9:15:14
0.2813 ریال9:15:13
0.2812 ریال8:33:12
0.2813 ریال8:15:14
0.2813 ریال8:15:13
0.2812 ریال7:54:12
0.2813 ریال7:33:13
0.2809 ریال7:15:14
0.2809 ریال7:15:13
0.2812 ریال6:54:11
0.281 ریال6:33:12
0.2812 ریال5:54:12
0.2814 ریال5:33:13
0.2812 ریال5:15:15
0.2812 ریال5:15:14
0.2816 ریال4:54:11
0.2813 ریال4:33:11
0.2809 ریال4:15:13
0.2809 ریال4:15:12
0.2806 ریال3:54:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات