شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JPY/THB Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / بات تایلند 30.28 30.27 30.33 30.32 (0.17%) 0.05 ۱۹:۳۳:۲۵
ین ژاپن / دلار 0 0.0092 0.0093 0.0092 (0%) 0 ۲۳ مهر
JPY/AED 0 0.24 0.24 0.24 (0%) 0 ۲۹ تیر
AED/THB 0 8.8909 8.9145 8.8917 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/THB 20.756 20.756 20.756 20.756 (0.06%) 0.012 ۰۳:۰۶:۰۶
JPY/AUD 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134 (0.75%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۷
JPY/ARS 0.5378 0.5378 0.5378 0.5378 (0.13%) 0.0007 ۰۳:۰۶:۰۷
ARS/THB 0 1.0888 1.092 1.0891 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/BRL 0 0.038 0.038 0.038 (0%) 0 ۲۹ مهر
BRL/THB 0 8.06 8.12 8.06 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/BYN 0 0.0185 0.0186 0.0185 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/THB 23.129 23.129 23.129 23.129 (0.32%) 0.073 ۰۷:۰۶:۰۷
JPY/CAD 0.012 0.012 0.012 0.012 (0.83%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/THB 30.628 30.628 30.628 30.628 (0.19%) 0.058 ۱۵:۰۶:۱۷
JPY/CHF 0.911 0.911 0.911 0.911 (0.23%) 0.0021 ۱۳:۰۶:۱۰
JPY/CLP 6.7067 6.7067 6.7067 6.7067 (1.82%) 0.1197 ۰۹:۰۶:۰۸
JPY/CNY 0.0651 0.0651 0.0651 0.0651 (0.15%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
CNY/THB 0 4.7697 4.781 4.7717 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/CZK 0.211 0.211 0.211 0.211 (0.24%) 0.0005 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/THB 4.5229 4.5229 4.5229 4.5229 (0.1%) 0.0046 ۰۹:۰۶:۰۸
JPY/DKK 0 0.0615 0.0615 0.0615 (0%) 0 ۲۸ مهر
JPY/EGP 0 0.162 0.1626 0.1625 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/THB 33.722 33.722 33.722 33.722 (0.11%) 0.037 ۰۵:۰۶:۰۷
JPY/EUR 0 0.0083 0.0083 0.0083 (0%) 0 ۲۶ مهر
GBP/THB 39.3 39.3 39.3 39.3 (0.51%) 0.2 ۰۵:۰۶:۰۷
JPY/GBP 0 0.0071 0.0071 0.0071 (0%) 0 ۲۶ مهر
HKD/THB 3.8609 3.8609 3.8609 3.8609 (0.17%) 0.0066 ۱۳:۰۶:۰۹
JPY/HKD 0.0723 0.0723 0.0723 0.0723 (0.14%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۱۰
HUF/THB 0 0.1168 0.1171 0.1169 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/HUF 0 2.5297 2.5418 2.5391 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/THB 0.2147 0.2147 0.2147 0.2147 (0.33%) 0.0007 ۱۳:۰۶:۰۹
JPY/IDR 128.05 128.05 128.05 128.05 (0.02%) 0.03 ۱۳:۰۶:۱۰
INR/THB 0.4271 0.4271 0.4271 0.4271 (0.45%) 0.0019 ۱۳:۰۶:۰۹
JPY/INR 0.6525 0.6525 0.6525 0.6525 (0.15%) 0.001 ۱۳:۰۶:۱۰
ISK/THB 0 0.3042 0.3052 0.3046 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/ISK 1.1488 1.1488 1.1488 1.1488 (0.27%) 0.0031 ۱۳:۰۶:۱۰
JPY/JMD 0 1.2474 1.2543 1.2475 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/JOD 0 0.0064 0.0065 0.0065 (0%) 0 ۲۷ مرداد
JPY/KRW 10.8054 10.8054 10.8054 10.8054 (0.48%) 0.0516 ۱۳:۰۶:۱۰
JPY/MXN 0.176 0.176 0.176 0.176 (0.23%) 0.0004 ۱۳:۰۶:۱۰
JPY/MYR 0.0386 0.0386 0.0386 0.0386 (0.26%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۱۰
JPY/NOK 0.084 0.084 0.084 0.084 (0.36%) 0.0003 ۱۳:۰۶:۱۰
JPY/NZD 0 0.0144 0.0144 0.0144 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/PKR 1.4363 1.4363 1.4363 1.4363 (0.31%) 0.0044 ۱۳:۰۶:۱۰
JPY/PLN 0 0.0354 0.0354 0.0354 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/SEK 0.0886 0.0886 0.0886 0.0886 (0.23%) 0.0002 ۱۳:۰۶:۱۰
JPY/THB 0.279 0.279 0.279 0.279 (0.32%) 0.0009 ۱۳:۰۶:۰۹
JPY/TWD 0.2807 0.2807 0.2807 0.2807 (0.07%) 0.0002 ۱۳:۰۶:۰۹
JPY/ZAR 0.1355 0.1355 0.1355 0.1355 (0.07%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۰۹
JPY/KES 0 0.9228 0.9329 0.9256 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/LBP 0 13.74 14 13.99 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/LKR 0 1.4547 1.4801 1.4788 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/NPR 0 1.023 1.0287 1.0231 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/PHP 0 0.4836 0.4862 0.4848 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/RUB 0.5864 0.5864 0.5864 0.5864 (0.31%) 0.0018 ۱۳:۰۶:۱۰
JPY/XAF 0 5.1447 5.172 5.1447 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/XOF 0 5.1447 5.2866 5.1447 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/KWD 0 0.0027 0.0028 0.0028 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/SAR 0 0.0345 0.0345 0.0345 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/SGD 0 0.0124 0.0125 0.0124 (0%) 0 ۲۶ مرداد
JPY/UAH 0 0.2526 0.2539 0.2526 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/TRY 0 0.0549 0.0555 0.0553 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/RUB RTS 0 0.6087 0.6104 0.6103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KRW/THB 2.5826 2.5826 2.5826 2.5826 (0.05%) 0.0012 ۱۵:۰۶:۱۷
MXN/THB 0 1.7222 1.7319 1.7263 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MYR/THB 7.2293 7.2293 7.2293 7.2293 (0.08%) 0.0059 ۱۵:۰۶:۱۷
NOK/THB 0 3.886 3.8979 3.8898 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/THB 0 19.377 19.377 19.377 (0%) 0 ۲۹ مهر
PHP/THB 0 0.6115 0.613 0.6123 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/THB 0 0.2666 0.268 0.268 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/THB 0 8.8 8.83 8.81 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/THB 0 0.4854 0.4863 0.4857 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/THB 0 8.7077 8.7237 8.7122 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/THB 0 3.5914 3.5984 3.594 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/THB 22.239 22.239 22.239 22.239 (0.04%) 0.009 ۱۵:۰۶:۱۷
TWD/THB 0.9888 0.9888 0.9888 0.9888 (0.26%) 0.0026 ۰۵:۰۶:۰۷
ZAR/THB 2.0623 2.0623 2.0623 2.0623 (0.87%) 0.0177 ۱۵:۰۶:۱۷
TRY/THB 0 5.37 5.4 5.38 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/THB 0 0.29 0.29 0.29 (0%) 0 ۱۵ تیر
JPY/BWP 0 0.0939 0.0939 0.0939 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CNH/THB 4.282 4.282 4.282 4.282 (0.05%) 0.002 ۰۹:۰۶:۰۸
XAU/THB 45035 45035 45035 45035 (0.12%) 52 ۱۱:۰۶:۰۸
JPY/RSD 0.9717 0.9717 0.9717 0.9717 (0.03%) 0.0003 ۱۳:۰۶:۱۰
JPY/LVL 0 0.4912 0.4912 0.4912 (0%) 0 ۱۰ بهمن