شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JPY/RUB Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
ین ژاپن / دلار 0 0.0092 0.0093 0.0092 (0%) 0 ۱۹ مهر
دلار / روبل روسیه 0 64.2273 64.2701 64.2571 (0%) 0 ۲۰ مهر
JPY/AED 0 0.24 0.24 0.24 (0%) 0 ۲۹ تیر
AED/RUB 0 18.3109 18.3198 18.3137 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/AUD 0.0136 0.0136 0.0136 0.0136 (0.74%) 0.0001 ۱۴:۱۲:۰۷
AUD/RUB 0 43.595 43.595 43.595 (0%) 0 ۲۰ مهر
JPY/ARS 0.5366 0.5353 0.537 0.5353 (0.39%) 0.0021 ۱۴:۱۲:۰۷
ARS/RUB 0 2.2419 2.2437 2.2431 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AZN/RUB 0 39.5024 39.5804 39.5738 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/BRL 0.038 0.0379 0.0381 0.0379 (0.53%) 0.0002 ۱۵:۳۰:۱۷
BRL/RUB 0 15.627 15.627 15.627 (0%) 0 ۲۰ مهر
JPY/BYN 0 0.0185 0.0186 0.0185 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BYN/RUB 0 32.979 33.1385 33.1331 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/CAD 0.0123 0.0122 0.0123 0.0122 (1.64%) 0.0002 ۱۵:۳۰:۱۷
CAD/RUB 0 48.634 48.634 48.634 (0%) 0 ۲۰ مهر
JPY/CHF 0.9233 0.9196 0.9233 0.9196 (0.5%) 0.0046 ۱۵:۳۰:۱۷
CHF/RUB 0 64.365 64.365 64.365 (0%) 0 ۲۰ مهر
CHF/RUB RTS 0 68.2357 68.2984 68.2984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/CLP 6.6596 6.5967 6.6651 6.5967 (1.77%) 0.1168 ۱۵:۳۰:۱۷
JPY/CNY 0.0659 0.0657 0.0659 0.0657 (0.76%) 0.0005 ۰۵:۳۰:۱۱
CNY/RUB 0 9.8224 9.8275 9.8234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/CZK 0.2174 0.2152 0.2174 0.2152 (1.53%) 0.0033 ۱۵:۳۰:۱۷
JPY/DKK 0.0627 0.0621 0.0627 0.0621 (1.29%) 0.0008 ۱۵:۳۰:۱۷
DKK/RUB 0 10.4325 10.4429 10.4425 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/EGP 0 0.162 0.1626 0.1625 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/RUB 0 70.8645 70.8645 70.8645 (0%) 0 ۲۰ مهر
JPY/EUR 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 (1.2%) 0.0001 ۱۵:۳۰:۱۷
GBP/RUB 0 81.166 81.166 81.166 (0%) 0 ۲۰ مهر
JPY/GBP 0.0074 0.0073 0.0074 0.0073 (4.11%) 0.0003 ۱۵:۳۰:۱۷
GEL/RUB 0 26.0654 26.0809 26.0736 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/HKD 0.0726 0.0723 0.0726 0.0723 (0.97%) 0.0007 ۱۵:۳۰:۱۶
HKD/RUB 0 8.5673 8.5725 8.5697 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/RUB 0 0.2405 0.2409 0.2407 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/HUF 0 2.5297 2.5418 2.5391 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/IDR 131.2 128.28 131.2 128.28 (2.21%) 2.83 ۱۵:۳۰:۱۷
JPY/INR 0.657 0.6545 0.657 0.6545 (0.95%) 0.0062 ۱۵:۳۰:۱۷
INR/RUB 0 0.9634 0.9639 0.9635 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/RUB 0 0.6266 0.6271 0.6271 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/ISK 1.1521 1.1521 1.1521 1.1521 (1.08%) 0.0124 ۱۵:۳۰:۱۶
JPY/JMD 0 1.2474 1.2543 1.2475 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/JOD 0 0.0064 0.0065 0.0065 (0%) 0 ۲۷ مرداد
JPY/KRW 11.0218 10.9198 11.0218 10.9198 (1.03%) 0.1126 ۱۵:۳۰:۱۶
JPY/MXN 0.1801 0.1786 0.1801 0.1786 (1.46%) 0.0026 ۱۵:۳۰:۱۶
JPY/MYR 0.0388 0.0386 0.0388 0.0386 (1.04%) 0.0004 ۱۵:۳۰:۱۶
JPY/NOK 0.0844 0.0836 0.0844 0.0836 (1.32%) 0.0011 ۱۵:۳۰:۱۷
JPY/NZD 0.0146 0.0145 0.0146 0.0145 (1.38%) 0.0002 ۱۵:۳۰:۱۷
JPY/PKR 1.4568 1.4568 1.4568 1.4568 (0.04%) 0.0006 ۰۱:۱۸:۰۶
JPY/PLN 0.0362 0.0359 0.0362 0.0359 (1.11%) 0.0004 ۱۵:۳۰:۱۶
JPY/SEK 0.091 0.0902 0.091 0.0902 (1.33%) 0.0012 ۱۵:۳۰:۱۷
JPY/THB 0.2815 0.2804 0.2815 0.2804 (0.86%) 0.0024 ۱۵:۳۰:۱۶
JPY/TWD 0.2828 0.2828 0.2828 0.2828 (0.95%) 0.0027 ۱۵:۳۰:۱۶
JPY/ZAR 0.1387 0.1369 0.1387 0.1369 (1.68%) 0.0023 ۱۵:۳۰:۱۷
JPY/KES 0 0.9228 0.9329 0.9256 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/LBP 0 13.74 14 13.99 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/LKR 0 1.4547 1.4801 1.4788 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/NPR 0 1.023 1.0287 1.0231 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/PHP 0 0.4836 0.4862 0.4848 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/RUB 0.5967 0.5904 0.5967 0.5904 (1.39%) 0.0082 ۱۵:۳۰:۱۷
JPY/XAF 0 5.1447 5.172 5.1447 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/XOF 0 5.1447 5.2866 5.1447 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/KWD 0 0.0027 0.0028 0.0028 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/SAR 0.0347 0.0346 0.0347 0.0346 (0.87%) 0.0003 ۱۵:۳۰:۱۷
JPY/SGD 0 0.0124 0.0125 0.0124 (0%) 0 ۲۶ مرداد
JPY/UAH 0 0.2526 0.2539 0.2526 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/TRY 0 0.0549 0.0555 0.0553 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/RUB RTS 0 0.6087 0.6104 0.6103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KZT/RUB 0 0.1864 0.1884 0.1884 (0%) 0 ۳۱ مرداد
LTL/RUB 0 21.3535 21.4418 21.4418 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
MXN/RUB 0 3.3216 3.3216 3.3216 (0%) 0 ۲۰ مهر
NOK/RUB 0 7.0729 7.0729 7.0729 (0%) 0 ۲۰ مهر
NZD/RUB 0 45 45.16 45.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/RUB 0 1.2594 1.2607 1.2607 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/RUB 0 0.5492 0.5518 0.5518 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/RUB 0 17.811 17.811 17.811 (0%) 0 ۱۰ بهمن
RON/RUB 0 1.0000 1.0000 1 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
SAR/RUB 0 17.9314 17.9421 17.9357 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/RUB 0 6.5476 6.5476 6.5476 (0%) 0 ۲۰ مهر
SGD/RUB 0 49.24 49.28 49.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/RUB 0 2.0584 2.0606 2.0594 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/RUB 0 11.06 11.11 11.07 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/RUB 0 2.1942 2.1954 2.1951 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/RUB 0 0.55 0.55 0.55 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/RUB 0 4.3415 4.3415 4.3415 (0%) 0 ۲۰ مهر
UAH/RUB 0 2.4282 2.4406 2.4406 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/BWP 0 0.0939 0.0939 0.0939 (0%) 0 ۱۰ بهمن
XAU/RUB 0 95557.6 95557.6 95557.6 (0%) 0 ۲۰ مهر
KRW/RUB 0 0.0542 0.0542 0.0542 (0%) 0 ۲۰ مهر
BTC/RUB 549718 549718 549718 549718 (0.55%) 3005 ۱۲:۰۶:۱۵
XAG/RUB 0 1126.37 1126.37 1126.37 (0%) 0 ۲۰ مهر
JPY/RSD 0.9884 0.9791 0.9884 0.9791 (1.24%) 0.0121 ۱۵:۳۰:۱۷
CZK/RUB 0 3.027 3.0296 3.0294 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TJS/RUB 0 7.132 7.1836 7.1824 (0%) 0 ۳۱ مرداد
UZS/RUB 0 0.0087 0.0087 0.0087 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MDL/RUB 0 4.0201 4.0476 4.0469 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KGS/RUB 0 0.9683 0.9702 0.97 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SDR/RUB 0 93.8202 93.863 93.863 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BGN/RUB 0 39.7802 39.8522 39.8522 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TMT/RUB 0 19.1507 19.1982 19.195 (0%) 0 ۳۱ مرداد
USD/RUB TOM 0 64.2273 64.2701 64.2571 (0%) 0 ۲۰ مهر
JPY/LVL 0 0.4912 0.4912 0.4912 (0%) 0 ۱۰ بهمن