شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JPY/NPR Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
ین ژاپن / دلار 0 0.0092 0.0093 0.0092 (0%) 0 ۲۳ مهر
دلار / روپیه نپال 113.84 113.84 113.84 113.84 (0.04%) 0.05 ۰۱:۰۹:۰۸
JPY/AED 0 0.24 0.24 0.24 (0%) 0 ۲۹ تیر
AED/NPR 0 30.68 30.68 30.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/AUD 0 0.0134 0.0134 0.0134 (0%) 0 ۲۷ مهر
AUD/NPR 0 82.92 83.41 82.94 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/ARS 0 0.5375 0.5375 0.5375 (0%) 0 ۲۷ مهر
ARS/NPR 0 3.76 3.78 3.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/BRL 0 0.0379 0.0379 0.0379 (0%) 0 ۲۷ مهر
BRL/NPR 0 27.82 28.13 27.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/BYN 0 0.0185 0.0186 0.0185 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/CAD 0 0.0121 0.0121 0.0121 (0%) 0 ۲۶ مهر
CAD/NPR 0 86.43 86.85 86.43 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/CHF 0 0.9089 0.9089 0.9089 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/NPR 0 114.48 115 114.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/CLP 6.5543 6.5543 6.5543 6.5543 (0%) 0.0002 ۰۹:۰۶:۰۸
JPY/CNY 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 (0.15%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
CNY/NPR 0 16.46 16.54 16.46 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/CZK 0.2114 0.2114 0.2114 0.2114 (0.66%) 0.0014 ۰۹:۰۶:۰۸
JPY/DKK 0.0615 0.0615 0.0615 0.0615 (0.33%) 0.0002 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/NPR 0 17.49 17.57 17.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/EGP 0 0.162 0.1626 0.1625 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/NPR 0 126.655 126.655 126.655 (0%) 0 ۲۷ مهر
JPY/EUR 0 0.0083 0.0083 0.0083 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/GBP 0 0.0071 0.0071 0.0071 (0%) 0 ۲۶ مهر
GBP/NPR 0 146.6057 146.6057 146.6057 (0%) 0 ۲۷ مهر
JPY/HKD 0 0.0722 0.0722 0.0722 (0%) 0 ۲۶ مهر
HKD/NPR 0 14.356 14.425 14.356 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/NPR 0 0.403 0.4054 0.4032 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/HUF 0 2.5297 2.5418 2.5391 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/IDR 0 128.08 128.08 128.08 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/INR 0 0.6535 0.6535 0.6535 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/NPR 0 1.6141 1.6224 1.6141 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/NPR 0 1.0502 1.0552 1.0505 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/ISK 0 1.1457 1.1457 1.1457 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/JMD 0 1.2474 1.2543 1.2475 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/JOD 0 0.0064 0.0065 0.0065 (0%) 0 ۲۷ مرداد
JPY/KRW 0 10.857 10.857 10.857 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/MXN 0 0.1764 0.1764 0.1764 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/MYR 0 0.0385 0.0385 0.0385 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/NOK 0 0.0843 0.0843 0.0843 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/NZD 0 0.0144 0.0144 0.0144 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/PKR 0 1.4319 1.4319 1.4319 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/PLN 0 0.0354 0.0354 0.0354 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/SEK 0 0.0888 0.0888 0.0888 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/THB 0 0.2781 0.2781 0.2781 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/TWD 0 0.2809 0.2809 0.2809 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/ZAR 0 0.1356 0.1356 0.1356 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/KES 0 0.9228 0.9329 0.9256 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/LBP 0 13.74 14 13.99 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/LKR 0 1.4547 1.4801 1.4788 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/NPR 0 1.023 1.0287 1.0231 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/PHP 0 0.4836 0.4862 0.4848 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/RUB 0 0.5882 0.5882 0.5882 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/XAF 0 5.1447 5.172 5.1447 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/XOF 0 5.1447 5.2866 5.1447 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/KWD 0 0.0027 0.0028 0.0028 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/SAR 0 0.0345 0.0345 0.0345 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/SGD 0 0.0124 0.0125 0.0124 (0%) 0 ۲۶ مرداد
JPY/UAH 0 0.2526 0.2539 0.2526 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/TRY 0 0.0549 0.0555 0.0553 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/RUB RTS 0 0.6087 0.6104 0.6103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/NPR 0 5.9512 5.9986 5.9552 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/NPR 0 13.41 13.48 13.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/NPR 0 75.55 76 75.57 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/NPR 0 2.1106 2.1213 2.1119 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/NPR 0 0.9244 0.9244 0.9244 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/NPR 0 30.39 30.55 30.39 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/NPR 0 1.6752 1.6834 1.6752 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/NPR 0 30.05 30.19 30.05 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/NPR 0 12.39 12.46 12.4 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/NPR 0 82.53 82.95 82.53 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/NPR 0 3.4499 3.4688 3.4499 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/NPR 0 18.53 18.71 18.54 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/NPR 0 3.6772 3.6947 3.6772 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/NPR 0 0.97 0.97 0.97 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/NPR 0 7.82 7.88 7.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/BWP 0 0.0939 0.0939 0.0939 (0%) 0 ۱۰ بهمن
JPY/RSD 0 0.9714 0.9714 0.9714 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/LVL 0 0.4912 0.4912 0.4912 (0%) 0 ۱۰ بهمن