شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JPY/MXN Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پزوی مکزیک 0 19.1578 19.2333 19.167 (0%) 0 ۲۵ مهر
ین ژاپن / دلار 0 0.0092 0.0093 0.0092 (0%) 0 ۲۳ مهر
JPY/AED 0 0.24 0.24 0.24 (0%) 0 ۲۹ تیر
AED/MXN 0 5.1403 5.1645 5.1531 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/MXN 0 12.9801 12.9801 12.9801 (0%) 0 ۲۴ مهر
JPY/AUD 0.0136 0.0136 0.0136 0.0136 (0.74%) 0.0001 ۱۴:۱۲:۰۷
ARS/MXN 0 0.33 0.33 0.33 (0%) 0 ۲۴ مهر
JPY/ARS 0 0.5354 0.5354 0.5354 (0%) 0 ۲۴ مهر
BOB/MXN 0 2.732 2.754 2.7515 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/MXN 0 4.6032 4.6032 4.6032 (0%) 0 ۲۴ مهر
JPY/BRL 0 0.0384 0.0384 0.0384 (0%) 0 ۲۴ مهر
JPY/BYN 0 0.0185 0.0186 0.0185 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/MXN 0 14.57 14.57 14.57 (0%) 0 ۲۴ مهر
JPY/CAD 0.0123 0.0122 0.0123 0.0122 (1.64%) 0.0002 ۱۵:۳۰:۱۷
CHF/MXN 0 19.319 19.319 19.319 (0%) 0 ۲۵ مهر
JPY/CHF 0 0.9199 0.9199 0.9199 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/CLP 0 6.6108 6.6108 6.6108 (0%) 0 ۲۴ مهر
CLP/MXN 0 0.0269 0.0269 0.0269 (0%) 0 ۲۴ مهر
JPY/CNY 0 0.0652 0.0652 0.0652 (0%) 0 ۲۳ مهر
CNY/MXN 0 2.7577 2.7703 2.7643 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/MXN 0 0.0056 0.0056 0.0056 (0%) 0 ۱۸ مهر
JPY/CZK 0 0.215 0.215 0.215 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/MXN 0 2.8425 2.8425 2.8425 (0%) 0 ۲۴ مهر
JPY/DKK 0 0.0621 0.0621 0.0621 (0%) 0 ۲۴ مهر
JPY/EGP 0 0.162 0.1626 0.1625 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/MXN 0 21.251 21.264 21.264 (0%) 0 ۲۵ مهر
JPY/EUR 0 0.0084 0.0084 0.0084 (0%) 0 ۲۲ مهر
GBP/MXN 0 24.584 24.584 24.584 (0%) 0 ۲۵ مهر
JPY/GBP 0.0074 0.0073 0.0074 0.0073 (4.11%) 0.0003 ۱۵:۳۰:۱۷
HKD/MXN 0 2.4445 2.4445 2.4445 (0%) 0 ۲۵ مهر
JPY/HKD 0 0.0726 0.0726 0.0726 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/HUF 0 2.5297 2.5418 2.5391 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/IDR 0 128.6 128.6 128.6 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/INR 0 0.6568 0.6568 0.6568 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/MXN 0 0.2704 0.2717 0.2711 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/ISK 1.1521 1.1521 1.1521 1.1521 (1.08%) 0.0124 ۱۵:۳۰:۱۶
JPY/JMD 0 1.2474 1.2543 1.2475 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/JOD 0 0.0064 0.0065 0.0065 (0%) 0 ۲۷ مرداد
JPY/KRW 0 10.9368 10.9368 10.9368 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/MXN 0 0.1784 0.1784 0.1784 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/MYR 0 0.0387 0.0387 0.0387 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/NOK 0 0.0841 0.0841 0.0841 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/NZD 0 0.0147 0.0147 0.0147 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/PKR 0 1.4419 1.4419 1.4419 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/PLN 0 0.036 0.036 0.036 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/SEK 0 0.0908 0.0908 0.0908 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/THB 0.2815 0.2804 0.2815 0.2804 (0.86%) 0.0024 ۱۵:۳۰:۱۶
JPY/TWD 0.2828 0.2828 0.2828 0.2828 (0.95%) 0.0027 ۱۵:۳۰:۱۶
JPY/ZAR 0 0.1371 0.1371 0.1371 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/KES 0 0.9228 0.9329 0.9256 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/LBP 0 13.74 14 13.99 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/LKR 0 1.4547 1.4801 1.4788 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/NPR 0 1.023 1.0287 1.0231 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/PHP 0 0.4836 0.4862 0.4848 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/RUB 0 0.5953 0.5953 0.5953 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/XAF 0 5.1447 5.172 5.1447 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/XOF 0 5.1447 5.2866 5.1447 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/KWD 0 0.0027 0.0028 0.0028 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/SAR 0.0347 0.0346 0.0347 0.0346 (0.87%) 0.0003 ۱۵:۳۰:۱۷
JPY/SGD 0 0.0124 0.0125 0.0124 (0%) 0 ۲۶ مرداد
JPY/UAH 0 0.2526 0.2539 0.2526 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/TRY 0 0.0549 0.0555 0.0553 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/RUB RTS 0 0.6087 0.6104 0.6103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/MXN 0 14.0306 14.0306 14.0306 (0%) 0 ۲۵ مهر
NOK/MXN 0 2.2463 2.2587 2.2532 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/MXN 0 12.1206 12.1206 12.1206 (0%) 0 ۲۵ مهر
PHP/MXN 0 0.3537 0.3553 0.3547 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/MXN 0 4.9608 4.9608 4.9608 (0%) 0 ۲۵ مهر
RUB/MXN 0 0.2997 0.2997 0.2997 (0%) 0 ۲۵ مهر
SAR/MXN 0 5.0348 5.0583 5.0461 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/MXN 0 2.0763 2.0866 2.0817 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/MXN 0 0.5782 0.5811 0.5794 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/MXN 0 3.1085 3.1306 3.1138 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/MXN 0 0.616 0.619 0.6176 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/MXN 0 0.1663 0.1663 0.1663 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/MXN 0 1.2926 1.2926 1.2926 (0%) 0 ۲۵ مهر
PYG/MXN 0 0.0033 0.0034 0.0033 (0%) 0 ۲۴ مرداد
UYU/MXN 0 0.5976 0.6021 0.6018 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/MXN 0 5.7287 5.7287 5.7287 (0%) 0 ۲۵ مهر
JPY/BWP 0 0.0939 0.0939 0.0939 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CZK/MXN 0 0.8229 0.8229 0.8229 (0%) 0 ۲۴ مهر
XAU/MXN 0 28610.57 28610.57 28610.57 (0%) 0 ۲۵ مهر
BTC/MXN 0 154794.8 154794.8 154794.8 (0%) 0 ۲۵ مهر
ETH/MXN 0 3910.0098 3910.0098 3910.0098 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
LTC/MXN 0 1710.62 1710.62 1710.62 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
XAG/MXN 0 334.69 334.69 334.69 (0%) 0 ۲۵ مهر
XRP/MXN 0 5.69 5.69 5.69 (0%) 0 ۲۵ مهر
JPY/RSD 0 0.9829 0.9829 0.9829 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/LVL 0 0.4912 0.4912 0.4912 (0%) 0 ۱۰ بهمن