شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JPY/LBP Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
ین ژاپن / دلار 0 0.0091 0.0092 0.0092 (0%) 0 ۱۱ آذر
دلار / پوند لبنان 0 1510 1518.7 1518.5 (0%) 0 ۱۵ آذر
JPY/AED 0 0.0337 0.0338 0.0338 (0%) 0 ۱۵ آذر
AED/LBP 0 413.27 413.46 413.41 (0%) 0 ۱۵ آذر
JPY/AUD 0 0.0134 0.0135 0.0135 (0%) 0 ۱۵ آذر
AUD/LBP 0 1038.43 1038.96 1038.96 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/ARS 0 0.5523 0.5528 0.5527 (0%) 0 ۱۶ آذر
ARS/LBP 0 25.36 25.36 25.36 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/BRL 0 0.0381 0.0382 0.0382 (0%) 0 ۱۶ آذر
BRL/LBP 0 366.67 366.93 366.67 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/BYN 0 0.0195 0.0196 0.0195 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/CAD 0 0.0122 0.0122 0.0122 (0%) 0 ۱۵ آذر
CAD/LBP 0 1145.13 1145.91 1145.91 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/CHF 0 0.912 0.9123 0.9123 (0%) 0 ۱۶ آذر
CHF/LBP 0 1533.61 1534.07 1533.61 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/CLP 0 7.1586 7.1625 7.1586 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/CNY 0 0.0647 0.0652 0.0649 (0%) 0 ۱۵ آذر
CNY/LBP 0 215.4 216 215.85 (0%) 0 ۱۵ آذر
JPY/CZK 0 0.2125 0.2127 0.2126 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/DKK 0 0.0623 0.0624 0.0624 (0%) 0 ۱۶ آذر
DKK/LBP 0 224.74 224.79 224.79 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/EGP 0 0.1486 0.149 0.149 (0%) 0 ۱۵ آذر
EUR/LBP 0 1679.46 1679.61 1679.61 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/EUR 0 0.0083 0.0084 0.0083 (0%) 0 ۵ آذر
GBP/LBP 0 1994.7 1995.61 1995.61 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/GBP 0 0.007 0.007 0.007 (0%) 0 ۱۳ آذر
JPY/HKD 0 0.0719 0.0721 0.0721 (0%) 0 ۱۵ آذر
HKD/LBP 0 193.94 193.96 193.94 (0%) 0 ۱۶ آذر
HUF/LBP 0 5.0713 5.0733 5.0733 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/HUF 0 2.7576 2.7602 2.7576 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/IDR 0 129.32 129.35 129.32 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/INR 0 0.6572 0.6573 0.6572 (0%) 0 ۱۶ آذر
INR/LBP 0 21.26 21.33 21.3 (0%) 0 ۱۵ آذر
ISK/LBP 0 12.49 12.5 12.5 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/ISK 0 1.12 1.121 1.12 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/JMD 0 1.2444 1.2455 1.2448 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/JOD 0 0.0065 0.0066 0.0065 (0%) 0 ۱۳ آذر
JPY/KRW 0 10.9295 10.9368 10.9322 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/MXN 0 0.1779 0.1779 0.1779 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/MYR 0 0.0382 0.0384 0.0383 (0%) 0 ۱۵ آذر
JPY/NOK 0 0.0843 0.0843 0.0843 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/NZD 0 0.014 0.0141 0.014 (0%) 0 ۱۵ آذر
JPY/PKR 0 1.4279 1.4292 1.4288 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/PLN 0 0.0354 0.0357 0.0356 (0%) 0 ۱۵ آذر
JPY/SEK 0 0.0876 0.0876 0.0876 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/THB 0 0.2797 0.28 0.2797 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/TWD 0 0.2805 0.2805 0.2805 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/ZAR 0 0.1347 0.1348 0.1347 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/KES 0 0.9373 0.9378 0.9373 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/LBP 0 13.98 13.99 13.98 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/LKR 0 1.6692 1.6701 1.6692 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/NPR 0 1.0488 1.0494 1.0488 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/PHP 0 0.4678 0.468 0.4679 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/RUB 0 0.587 0.5872 0.587 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/XAF 0 5.4442 5.4472 5.4442 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/XOF 0 5.4709 5.4745 5.4709 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/KWD 0 0.0027 0.0028 0.0028 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/SAR 0 0.0345 0.0346 0.0345 (0%) 0 ۱۵ آذر
JPY/SGD 0 0.0125 0.0126 0.0125 (0%) 0 ۱۳ آذر
JPY/UAH 0 0.2186 0.2187 0.2186 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/TRY 0 0.0532 0.0532 0.0532 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/RUB RTS 0 0.587 0.587 0.587 (0%) 0 ۱۶ آذر
MXN/LBP 0 78.64 78.7 78.7 (0%) 0 ۱۶ آذر
NOK/LBP 0 166.35 166.45 166.42 (0%) 0 ۱۶ آذر
NZD/LBP 0 997.2 997.88 997.2 (0%) 0 ۱۶ آذر
PHP/LBP 0 29.89 29.89 29.89 (0%) 0 ۱۶ آذر
PKR/LBP 0 9.79 9.83 9.83 (0%) 0 ۱۵ آذر
PLN/LBP 0 392.7 392.77 392.77 (0%) 0 ۱۶ آذر
RUB/LBP 0 23.82 23.82 23.82 (0%) 0 ۱۶ آذر
SAR/LBP 0 404.93 404.99 404.93 (0%) 0 ۱۵ آذر
SEK/LBP 0 159.92 160.1 159.92 (0%) 0 ۱۶ آذر
SGD/LBP 0 1116.01 1116.26 1116.01 (0%) 0 ۱۶ آذر
THB/LBP 0 49.99 50.07 50.02 (0%) 0 ۱۵ آذر
TRY/LBP 0 262.41 262.87 262.87 (0%) 0 ۱۶ آذر
TWD/LBP 0 49.88 49.9 49.89 (0%) 0 ۱۶ آذر
VEF/LBP 0 0.04 0.04 0.04 (0%) 0 ۶ آذر
ZAR/LBP 0 103.82 103.88 103.88 (0%) 0 ۱۶ آذر
JPY/BWP 0 0.0939 0.0939 0.0939 (0%) 0 ۱۰ بهمن
JPY/RSD 0 0.9761 0.9761 0.9761 (0%) 0 ۲۵ آبان
JPY/LVL 0 0.4912 0.4912 0.4912 (0%) 0 ۱۰ بهمن