کالایاب
شاخص یاب

JPY/LBP Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
ین ژاپن / دلار 0 0.0094 0.0095 0.0094 (0%) 0 ۲۴ مرداد
دلار / پوند لبنان 1518.7 1518.5 1518.7 1518.5 (0%) 0 ۰۴:۵۱:۰۶
JPY/AED 0 0.24 0.24 0.24 (0%) 0 ۲۹ تیر
AED/LBP 0 413.37 419.42 419.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/AUD 0.0138 0.0138 0.0138 0.0138 (0.72%) 0.0001 ۰۹:۱۵:۰۹
AUD/LBP 0 1116.48 1134.34 1133.88 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/ARS 0.515 0.5135 0.515 0.514 (0.31%) 0.0016 ۱۵:۱۵:۲۵
ARS/LBP 0 50.62 51.38 51.38 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/BRL 0.0381 0.0381 0.0381 0.0381 (0.26%) 0.0001 ۱۵:۳۶:۲۱
BRL/LBP 0 374.9 380.4 380.4 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/BYN 0 0.0185 0.0186 0.0185 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/CAD 0 0.0124 0.0125 0.0125 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CAD/LBP 0 1163.88 1181.89 1181.53 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/CHF 0.92 0.9196 0.9203 0.9203 (0.02%) 0.0002 ۱۵:۳۰:۲۸
CHF/LBP 0 1540.43 1565.81 1565.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/CLP 6.6866 6.6651 6.6866 6.6651 (0.3%) 0.0202 ۱۲:۳۶:۱۶
JPY/CNY 0.0662 0.0662 0.0662 0.0662 (0.3%) 0.0002 ۰۹:۳۰:۱۰
CNY/LBP 0 221.73 225.03 224.98 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/CZK 0.2186 0.2181 0.2186 0.2181 (0.46%) 0.001 ۱۲:۳۶:۱۶
JPY/DKK 0.063 0.0629 0.063 0.0629 (0.48%) 0.0003 ۱۲:۳۶:۱۶
DKK/LBP 0 235.52 239.18 239.15 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/EGP 0 0.162 0.1626 0.1625 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/LBP 0 1653.8 1653.8 1653.8 (0%) 0 ۱۷ مرداد
JPY/EUR 0 0.0084 0.0085 0.0085 (0%) 0 ۲۴ مرداد
GBP/LBP 0 1775.1 1775.9 1775.9 (0%) 0 ۲۴ مرداد
JPY/GBP 0.0077 0.0077 0.0077 0.0077 (1.3%) 0.0001 ۱۵:۳۰:۱۱
JPY/HKD 0.0737 0.0737 0.0737 0.0737 (0.14%) 0.0001 ۰۹:۳۰:۱۰
HKD/LBP 0 193.44 196.27 196.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/LBP 0 5.4296 5.5126 5.5118 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/HUF 0 2.5297 2.5418 2.5391 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/IDR 132.03 131.78 132.03 131.78 (0.17%) 0.22 ۱۵:۳۰:۲۸
JPY/INR 0.6713 0.6712 0.6713 0.6712 (0.21%) 0.0014 ۱۵:۳۰:۲۸
INR/LBP 0 21.75 22.07 22.07 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/LBP 0 14.14 14.36 14.36 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/ISK 0 1.1459 1.1459 1.1459 (0%) 0 ۱۲ مرداد
JPY/JMD 0 1.2474 1.2543 1.2475 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/JOD 0 0.0064 0.0065 0.0065 (0%) 0 ۲۷ مرداد
JPY/KRW 11.3346 11.281 11.3346 11.2858 (0.57%) 0.0648 ۱۵:۳۰:۲۸
JPY/MXN 0.1854 0.1849 0.1854 0.1849 (0.49%) 0.0009 ۱۵:۳۰:۲۸
JPY/MYR 0.0392 0.0392 0.0392 0.0392 (0.26%) 0.0001 ۰۹:۳۰:۱۰
JPY/NOK 0.0842 0.0839 0.0842 0.0839 (0.6%) 0.0005 ۱۵:۳۰:۲۸
JPY/NZD 0 0.0147 0.0147 0.0147 (0%) 0 ۲۹ مرداد
JPY/PKR 0 1.5028 1.5028 1.5028 (0%) 0 ۲۹ مرداد
JPY/PLN 0.037 0.0368 0.037 0.0368 (0.27%) 0.0001 ۱۵:۳۰:۲۸
JPY/SEK 0.0908 0.0904 0.0908 0.0904 (0.66%) 0.0006 ۱۵:۳۰:۲۸
JPY/THB 0.2888 0.2888 0.2889 0.2889 (0.14%) 0.0004 ۱۵:۳۰:۲۷
JPY/TWD 0 0.2886 0.2886 0.2886 (0%) 0 ۲۲ مرداد
JPY/ZAR 0.1445 0.1429 0.1445 0.1429 (1.05%) 0.0015 ۱۵:۳۰:۲۸
JPY/KES 0 0.9228 0.9329 0.9256 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/LBP 0 13.74 14 13.99 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/LKR 0 1.4547 1.4801 1.4788 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/NPR 0 1.023 1.0287 1.0231 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/PHP 0 0.4836 0.4862 0.4848 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/RUB 0.6249 0.6198 0.6249 0.6198 (0.89%) 0.0055 ۱۵:۳۰:۲۸
JPY/XAF 0 5.1447 5.172 5.1447 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/XOF 0 5.1447 5.2866 5.1447 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/KWD 0 0.0027 0.0028 0.0028 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/SAR 0.0352 0.0352 0.0352 0.0352 (0.28%) 0.0001 ۰۹:۳۰:۱۰
JPY/SGD 0 0.0124 0.0125 0.0124 (0%) 0 ۲۶ مرداد
JPY/UAH 0 0.2526 0.2539 0.2526 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/TRY 0 0.0549 0.0555 0.0553 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/RUB RTS 0 0.6087 0.6104 0.6103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/LBP 0 80.08 81.44 81.4 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/LBP 0 180.62 183.43 183.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/LBP 0 1015.81 1033.9 1033.13 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/LBP 0 28.43 28.87 28.87 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/LBP 0 12.4 12.64 12.64 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/LBP 0 409.21 415.51 415.47 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/LBP 0 22.57 22.9 22.9 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/LBP 0 404.81 410.79 410.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/LBP 0 166.9 169.46 169.45 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/LBP 0 1111.57 1128.48 1128.31 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/LBP 0 46.47 47.19 47.18 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/LBP 0 249.7 253.47 253.47 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/LBP 0 49.53 50.27 50.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/LBP 0 0.61 0.62 0.62 (0%) 0 ۲۳ مرداد
ZAR/LBP 0 105.44 107 106.99 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/BWP 0 0.0939 0.0939 0.0939 (0%) 0 ۱۰ بهمن
JPY/RSD 0.9969 0.9955 0.9969 0.9955 (0.11%) 0.0011 ۱۵:۳۰:۲۸
JPY/LVL 0 0.4912 0.4912 0.4912 (0%) 0 ۱۰ بهمن