شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JPY/KRW Ask

  • نرخ فعلی:10.7266
  • بالاترین قیمت روز:10.7701
  • پایین ترین قیمت روز:10.7249
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:10.7593
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۵۶:۱۶
  • نرخ روز گذشته:10.7603
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0337

نمودار کندل استیک JPY/KRW Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک JPY/KRW Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10.7266 ریال5:56:16
10.7249 ریال5:42:16
10.7435 ریال5:21:16
10.7333 ریال4:56:14
10.7342 ریال4:42:15
10.7481 ریال4:21:15
10.7469 ریال3:56:15
10.7569 ریال3:42:15
10.7553 ریال3:21:15
10.7603 ریال2:56:15
10.7632 ریال2:42:14
10.7603 ریال2:21:14
10.7632 ریال1:56:15
10.7662 ریال1:42:14
10.7701 ریال1:21:13
10.7612 ریال0:42:14
10.7593 ریال0:21:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات