شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JPY/IDR Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
ین ژاپن / دلار 0 0.0092 0.0093 0.0092 (0%) 0 ۲۳ مهر
دلار / روپیه اندونزی 14020 13990 14020 14018 (0.11%) 15 ۰۷:۳۵:۰۶
JPY/AED 0 0.24 0.24 0.24 (0%) 0 ۲۹ تیر
AED/IDR 0 3961.67 3971.96 3961.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/IDR 9449.1 9449.1 9449.1 9449.1 (2.3%) 217.1 ۰۳:۰۶:۰۷
JPY/AUD 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134 (0.75%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۷
JPY/ARS 0.5422 0.5422 0.5422 0.5422 (0.26%) 0.0014 ۰۳:۰۶:۰۷
ARS/IDR 0 485.24 486.53 485.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/BRL 0.0371 0.0371 0.0371 0.0371 (1.62%) 0.0006 ۰۷:۰۶:۰۹
BRL/IDR 0 3593.09 3624.52 3593.13 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/BYN 0 0.0185 0.0186 0.0185 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/IDR 10542.4 10542.4 10542.4 10542.4 (0.33%) 34.3 ۰۷:۰۶:۰۹
JPY/CAD 0.012 0.012 0.012 0.012 (0.83%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۹
CHF/IDR 0 14013.1 14013.1 14013.1 (0%) 0 ۱ آبان
JPY/CHF 0 0.9126 0.9126 0.9126 (0%) 0 ۱ آبان
CLP/IDR 0 21.87 21.97 21.92 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/CLP 0 6.7272 6.7272 6.7272 (0%) 0 ۱ آبان
JPY/CNY 0 0.0653 0.0653 0.0653 (0%) 0 ۱ آبان
CNY/IDR 0 2125.19 2130.84 2125.19 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/CZK 0 0.212 0.212 0.212 (0%) 0 ۱ آبان
JPY/DKK 0 0.0618 0.0618 0.0618 (0%) 0 ۱ آبان
DKK/IDR 0 2258.38 2263.72 2258.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/EGP 0 0.162 0.1626 0.1625 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/IDR 0 15615.99 15615.99 15615.99 (0%) 0 ۱ آبان
JPY/EUR 0 0.0083 0.0083 0.0083 (0%) 0 ۲۶ مهر
GBP/IDR 17807 17807 17807 17807 (0.01%) 2 ۰۷:۰۶:۰۹
JPY/GBP 0 0.0072 0.0072 0.0072 (0%) 0 ۱ آبان
HKD/IDR 0 1767.5 1767.5 1767.5 (0%) 0 ۱ آبان
JPY/HKD 0 0.0724 0.0724 0.0724 (0%) 0 ۱ آبان
HUF/IDR 0 52.05 52.22 52.06 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/HUF 0 2.5297 2.5418 2.5391 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/IDR 0 127.89 127.89 127.89 (0%) 0 ۱ آبان
KRW/IDR 0 11.8277 11.8277 11.8277 (0%) 0 ۱ آبان
MYR/IDR 0 3346 3346 3346 (0%) 0 ۱ آبان
NZD/IDR 0 8873.5 8873.5 8873.5 (0%) 0 ۱ آبان
SGD/IDR 0 10291.8 10291.8 10291.8 (0%) 0 ۱ آبان
THB/IDR 0 460.913 460.913 460.913 (0%) 0 ۱ آبان
TWD/IDR 0 458.27 458.27 458.27 (0%) 0 ۱ آبان
ZAR/IDR 0 944.5 944.5 944.5 (0%) 0 ۱ آبان
INR/IDR 0 208.44 209.03 208.44 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/IDR 0 135.62 135.95 135.65 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/IDR 0 769.2 773.03 770.45 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/IDR 0 1732.65 1737.09 1736.01 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/IDR 0 272.55 273.35 273.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/IDR 0 119.07 119.64 119.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/IDR 0 3924.81 3935.95 3932.34 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/IDR 0 216.32 216.89 216.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/IDR 0 3879.91 3890.19 3879.91 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/IDR 0 1600.62 1605.16 1600.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/IDR 0 2393.9 2410.31 2394.21 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/IDR 0 0.59 0.59 0.59 (0%) 0 ۲۶ مرداد
JPY/INR 0 0.6536 0.6536 0.6536 (0%) 0 ۱ آبان
JPY/ISK 0 1.1513 1.1513 1.1513 (0%) 0 ۱ آبان
JPY/JMD 0 1.2474 1.2543 1.2475 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/JOD 0 0.0064 0.0065 0.0065 (0%) 0 ۲۷ مرداد
JPY/KRW 0 10.8082 10.8082 10.8082 (0%) 0 ۱ آبان
JPY/MXN 0 0.1768 0.1768 0.1768 (0%) 0 ۱ آبان
JPY/MYR 0.0386 0.0386 0.0386 0.0386 (0.26%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۱۰
JPY/NOK 0 0.0843 0.0843 0.0843 (0%) 0 ۱ آبان
JPY/NZD 0 0.0144 0.0144 0.0144 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/PKR 0 1.4359 1.4359 1.4359 (0%) 0 ۱ آبان
JPY/PLN 0 0.0355 0.0355 0.0355 (0%) 0 ۱ آبان
JPY/SEK 0 0.0888 0.0888 0.0888 (0%) 0 ۱ آبان
JPY/THB 0 0.2793 0.2793 0.2793 (0%) 0 ۱ آبان
JPY/TWD 0 0.2813 0.2813 0.2813 (0%) 0 ۱ آبان
JPY/ZAR 0 0.1353 0.1353 0.1353 (0%) 0 ۱ آبان
JPY/KES 0 0.9228 0.9329 0.9256 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/LBP 0 13.74 14 13.99 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/LKR 0 1.4547 1.4801 1.4788 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/NPR 0 1.023 1.0287 1.0231 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/PHP 0 0.4836 0.4862 0.4848 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/RUB 0 0.589 0.589 0.589 (0%) 0 ۱ آبان
JPY/XAF 0 5.1447 5.172 5.1447 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/XOF 0 5.1447 5.2866 5.1447 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/KWD 0 0.0027 0.0028 0.0028 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/SAR 0 0.0346 0.0346 0.0346 (0%) 0 ۱ آبان
JPY/SGD 0 0.0124 0.0125 0.0124 (0%) 0 ۲۶ مرداد
JPY/UAH 0 0.2526 0.2539 0.2526 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/TRY 0 0.0549 0.0555 0.0553 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/RUB RTS 0 0.6087 0.6104 0.6103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/BWP 0 0.0939 0.0939 0.0939 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CNH/IDR 1995 1995 1995 1995 (0.3%) 6 ۰۹:۰۶:۰۸
XAU/IDR 0 209653.9 209653.9 209653.9 (0%) 0 ۱ آبان
BTC/IDR 0 113316960 114092256 113316960 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
XAG/IDR 0 2474.64 2474.64 2474.64 (0%) 0 ۱ آبان
JPY/RSD 0 0.9746 0.9746 0.9746 (0%) 0 ۱ آبان
JPY/LVL 0 0.4912 0.4912 0.4912 (0%) 0 ۱۰ بهمن