شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JPY/GBP Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
ین ژاپن / دلار 0 0.0092 0.0093 0.0092 (0%) 0 ۲۳ مهر
دلار / پوند انگلیس 0 0.7701 0.7841 0.7738 (0%) 0 ۲۵ مهر
یورو / پوند 0.8658 0.8658 0.8658 0.8658 (0.09%) 0.0008 ۰۷:۰۶:۰۶
JPY/AED 0 0.24 0.24 0.24 (0%) 0 ۲۹ تیر
AED/GBP 0.2118 0.2118 0.2118 0.2118 (1.65%) 0.0035 ۰۷:۰۶:۰۶
AUD/GBP 0 0.529 0.529 0.529 (0%) 0 ۲۴ مهر
JPY/AUD 0.0136 0.0136 0.0136 0.0136 (0.74%) 0.0001 ۱۴:۱۲:۰۷
JPY/ARS 0 0.5354 0.5354 0.5354 (0%) 0 ۲۴ مهر
ARS/GBP 0 0.0135 0.0135 0.0135 (0%) 0 ۲۴ مهر
BND/GBP 0.5687 0.5687 0.5687 0.5687 (1.32%) 0.0075 ۰۷:۰۶:۰۶
JPY/BRL 0.0383 0.0383 0.0383 0.0383 (0.26%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۶
BRL/GBP 0 0.1913 0.1926 0.1913 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BSD/GBP 0 0.7902 0.7902 0.7902 (0%) 0 ۲۴ مهر
JPY/BYN 0 0.0185 0.0186 0.0185 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/GBP 0.5924 0.5924 0.5924 0.5924 (0.2%) 0.0012 ۰۷:۰۶:۰۶
JPY/CAD 0.0121 0.0121 0.0121 0.0121 (0.83%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۶
CHF/GBP 0.788 0.788 0.788 0.788 (0.25%) 0.002 ۰۷:۰۶:۰۶
JPY/CHF 0 0.9199 0.9199 0.9199 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/CLP 0 6.6108 6.6108 6.6108 (0%) 0 ۲۴ مهر
JPY/CNY 0 0.0652 0.0652 0.0652 (0%) 0 ۲۳ مهر
CNY/GBP 0.11 0.11 0.11 0.11 (0.64%) 0.0007 ۰۷:۰۶:۰۶
JPY/CZK 0 0.215 0.215 0.215 (0%) 0 ۲۴ مهر
JPY/DKK 0 0.0621 0.0621 0.0621 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/GBP 0.1159 0.1159 0.1159 0.1159 (0.09%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۶
EGP/GBP 0 0.0433 0.0434 0.0434 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/EGP 0 0.162 0.1626 0.1625 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/EUR 0 0.0084 0.0084 0.0084 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/GBP 0.0074 0.0073 0.0074 0.0073 (4.11%) 0.0003 ۱۵:۳۰:۱۷
KWD/GBP 0 2.5604 2.5604 2.5604 (0%) 0 ۲۵ مهر
NZD/GBP 0 0.493 0.493 0.493 (0%) 0 ۲۵ مهر
OMR/GBP 0 2.0211 2.0211 2.0211 (0%) 0 ۲۵ مهر
SGD/GBP 0 0.5688 0.5688 0.5688 (0%) 0 ۲۵ مهر
TND/GBP 0.2746 0.2746 0.2746 0.2746 (0.51%) 0.0014 ۰۵:۰۶:۰۷
HKD/GBP 0.1025 0.1008 0.1025 0.1008 (3.37%) 0.0034 ۱۵:۳۰:۱۶
MXN/GBP 0 0.0407 0.0407 0.0407 (0%) 0 ۲۵ مهر
NOK/GBP 0 0.0849 0.0849 0.0849 (0%) 0 ۲۵ مهر
PLN/GBP 0 0.2022 0.2022 0.2022 (0%) 0 ۲۵ مهر
RUB/GBP 0 0.0122 0.0122 0.0122 (0%) 0 ۲۴ مهر
SAR/GBP 0 0.2065 0.2068 0.2066 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/GBP 0 0.0799 0.0799 0.0799 (0%) 0 ۲۴ مهر
TRY/GBP 0 0.1274 0.1281 0.1275 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/GBP 0.0254 0.0254 0.0254 0.0254 (0.79%) 0.0002 ۰۵:۰۶:۰۷
VEF/GBP 0 0.3143 0.3143 0.3143 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/GBP 0 0.0523 0.0523 0.0523 (0%) 0 ۲۵ مهر
KRW/GBP 0 0.066 0.066 0.066 (0%) 0 ۲۵ مهر
INR/GBP 0 0.0112 0.0112 0.0112 (0%) 0 ۲۲ مهر
JOD/GBP 0 1.0922 1.0932 1.0925 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/GBP 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 (1.79%) 0.0001 ۱۵:۳۰:۱۷
JPY/HKD 0 0.0726 0.0726 0.0726 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/HUF 0 2.5297 2.5418 2.5391 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/IDR 0 128.6 128.6 128.6 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/INR 0 0.6568 0.6568 0.6568 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/ISK 1.1521 1.1521 1.1521 1.1521 (1.08%) 0.0124 ۱۵:۳۰:۱۶
JPY/JMD 0 1.2474 1.2543 1.2475 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/JOD 0 0.0064 0.0065 0.0065 (0%) 0 ۲۷ مرداد
JPY/KRW 0 10.9368 10.9368 10.9368 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/MXN 0 0.1784 0.1784 0.1784 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/MYR 0 0.0387 0.0387 0.0387 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/NOK 0 0.0841 0.0841 0.0841 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/NZD 0 0.0147 0.0147 0.0147 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/PKR 0 1.4419 1.4419 1.4419 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/PLN 0 0.036 0.036 0.036 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/SEK 0 0.0908 0.0908 0.0908 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/THB 0.2815 0.2804 0.2815 0.2804 (0.86%) 0.0024 ۱۵:۳۰:۱۶
JPY/TWD 0.2828 0.2828 0.2828 0.2828 (0.95%) 0.0027 ۱۵:۳۰:۱۶
JPY/ZAR 0 0.1371 0.1371 0.1371 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/KES 0 0.9228 0.9329 0.9256 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/LBP 0 13.74 14 13.99 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/LKR 0 1.4547 1.4801 1.4788 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/NPR 0 1.023 1.0287 1.0231 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/PHP 0 0.4836 0.4862 0.4848 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/RUB 0 0.5953 0.5953 0.5953 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/XAF 0 5.1447 5.172 5.1447 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/XOF 0 5.1447 5.2866 5.1447 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/KWD 0 0.0027 0.0028 0.0028 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/SAR 0.0347 0.0346 0.0347 0.0346 (0.87%) 0.0003 ۱۵:۳۰:۱۷
JPY/SGD 0 0.0124 0.0125 0.0124 (0%) 0 ۲۶ مرداد
JPY/UAH 0 0.2526 0.2539 0.2526 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/TRY 0 0.0549 0.0555 0.0553 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/RUB RTS 0 0.6087 0.6104 0.6103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AWG/GBP 0 0.439 0.439 0.439 (0%) 0 ۲۴ مهر
BDT/GBP 0 0.0093 0.0093 0.0093 (0%) 0 ۲۴ مهر
BBD/GBP 0 0.3914 0.3914 0.3914 (0%) 0 ۲۴ مهر
LSL/GBP 0 0.0532 0.0532 0.0532 (0%) 0 ۲۴ مهر
BMD/GBP 0 0.7816 0.7816 0.7816 (0%) 0 ۲۴ مهر
BTN/GBP 0 0.011 0.011 0.011 (0%) 0 ۲۴ مهر
BOB/GBP 0.1123 0.1123 0.1123 0.1123 (1.78%) 0.002 ۰۷:۰۶:۰۶
BAM/GBP 0.4414 0.4414 0.4414 0.4414 (0.84%) 0.0037 ۰۷:۰۶:۰۶
BWP/GBP 0.071 0.071 0.071 0.071 (1.55%) 0.0011 ۰۷:۰۶:۰۶
JPY/BWP 0 0.0939 0.0939 0.0939 (0%) 0 ۱۰ بهمن
AFN/GBP 0 0.0101 0.0101 0.0101 (0%) 0 ۲۴ مهر
ALL/GBP 0.007 0.007 0.007 0.007 (1.43%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۶
ANG/GBP 0.4426 0.4426 0.4426 0.4426 (1.74%) 0.0077 ۰۷:۰۶:۰۶
BTC/GBP 6313.58 6313.58 6313.58 6313.58 (1.75%) 110.5 ۰۷:۰۶:۰۶
CDF/GBP 0 0.00045 0.00045 0.00045 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
CLP/GBP 0 0.0011 0.0012 0.0011 (0%) 0 ۱۸ شهریور
CRC/GBP 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 (7.69%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۶
CVE/GBP 0.0078 0.0078 0.0078 0.0078 (1.28%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۶
CYP/GBP 0 0.0175 0.0175 0.0175 (0%) 0 ۲۵ تیر
DJF/GBP 0 0.0044 0.0044 0.0044 (0%) 0 ۲۳ مهر
DOP/GBP 0.0148 0.0148 0.0148 0.0148 (0.68%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۶
ETB/GBP 0.0264 0.0264 0.0264 0.0264 (1.52%) 0.0004 ۰۷:۰۶:۰۶
FJD/GBP 0 1.6604 1.6604 1.6604 (0%) 0 ۲۵ شهریور
KHR/GBP 0 0.00018 0.00018 0.00018 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
KYD/GBP 0.932 0.932 0.932 0.932 (1.75%) 0.0163 ۰۷:۰۶:۰۷
XPF/GBP 0.0074 0.0073 0.0074 0.0073 (2.74%) 0.0002 ۱۵:۰۹:۰۷
KMF/GBP 0 0.0018 0.0018 0.0018 (0%) 0 ۱۴ شهریور
XCD/GBP 0 0.2885 0.2885 0.2885 (0%) 0 ۲۴ مهر
SVC/GBP 0 0.0896 0.0896 0.0896 (0%) 0 ۲۵ مهر
GHS/GBP 0 0.1433 0.1433 0.1433 (0%) 0 ۲۵ مهر
XAU/GBP 0 1164.4 1164.4 1164.4 (0%) 0 ۲۵ مهر
GTQ/GBP 0 0.1012 0.1012 0.1012 (0%) 0 ۲۵ مهر
GNF/GBP 0 8.0E-5 8.0E-5 8.0E-5 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
GYD/GBP 0 0.0037 0.0037 0.0037 (0%) 0 ۲۵ مهر
HTG/GBP 0 0.0082 0.0082 0.0082 (0%) 0 ۲۵ مهر
HNL/GBP 0 0.0319 0.0319 0.0319 (0%) 0 ۲۵ مهر
IQD/GBP 0 0.0006 0.0007 0.0007 (0%) 0 ۲۳ خرداد
KZT/GBP 0.002 0.002 0.002 0.002 (5%) 0.0001 ۱۵:۳۰:۱۷
LAK/GBP 0 9.0E-5 9.0E-5 9.0E-5 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
LRD/GBP 0 0.0037 0.0037 0.0037 (0%) 0 ۲۳ مهر
LYD/GBP 0 0.5514 0.5514 0.5514 (0%) 0 ۲۵ مهر
MKD/GBP 0 0.0139 0.0139 0.0139 (0%) 0 ۲۵ مهر
MGA/GBP 0 0.00022 0.00022 0.00022 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
MWK/GBP 0 0.001 0.0011 0.0011 (0%) 0 ۴ مرداد
MUR/GBP 0 0.0209 0.0209 0.0209 (0%) 0 ۲۵ مهر
MDL/GBP 0 0.0447 0.0447 0.0447 (0%) 0 ۲۵ مهر
MAD/GBP 0 0.0811 0.0811 0.0811 (0%) 0 ۲۵ مهر
MMK/GBP 0 0.0005 0.0005 0.0005 (0%) 0 ۳۰ خرداد
NPR/GBP 0 0.0068 0.0068 0.0068 (0%) 0 ۲۵ مهر
NIO/GBP 0 0.0233 0.0233 0.0233 (0%) 0 ۲۵ مهر
NGN/GBP 0 0.0022 0.0022 0.0022 (0%) 0 ۲۰ مهر
PKR/GBP 0 0.005 0.005 0.005 (0%) 0 ۲۰ مهر
XPD/GBP 0 1383.6 1383.6 1383.6 (0%) 0 ۲۵ مهر
PGK/GBP 0 0.2303 0.2303 0.2303 (0%) 0 ۲۵ مهر
PEN/GBP 0 0.2334 0.2334 0.2334 (0%) 0 ۲۵ مهر
PHP/GBP 0 0.0152 0.0152 0.0152 (0%) 0 ۲۴ مهر
XPT/GBP 0 691.13 691.13 691.13 (0%) 0 ۲۵ مهر
QAR/GBP 0 0.2148 0.2148 0.2148 (0%) 0 ۲۵ مهر
RON/GBP 0 0.1822 0.1822 0.1822 (0%) 0 ۲۵ مهر
RWF/GBP 0 0.0008 0.0008 0.0008 (0%) 0 ۲۵ مهر
JPY/RSD 0 0.9829 0.9829 0.9829 (0%) 0 ۲۲ مهر
RSD/GBP 0 0.0074 0.0074 0.0074 (0%) 0 ۲۳ مهر
SCR/GBP 0 0.0568 0.0568 0.0568 (0%) 0 ۲۵ مهر
SLL/GBP 0 9.0E-5 9.0E-5 9.0E-5 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
XAG/GBP 0 13.58 13.58 13.58 (0%) 0 ۲۵ مهر
SOS/GBP 0 0.0013 0.0014 0.0014 (0%) 0 ۱۱ مهر
LKR/GBP 0 0.0043 0.0043 0.0043 (0%) 0 ۲۴ مهر
SDG/GBP 0 0.0172 0.0172 0.0172 (0%) 0 ۲۵ مهر
SZL/GBP 0 0.0523 0.0523 0.0523 (0%) 0 ۲۴ مهر
THB/GBP 0 0.0257 0.0257 0.0257 (0%) 0 ۲۵ مهر
TTD/GBP 0.1144 0.1144 0.1144 0.1144 (1.05%) 0.0012 ۰۵:۰۶:۰۷
UGX/GBP 0 0.0002 0.0002 0.0002 (0%) 0 ۲۱ اردیبهشت
UYU/GBP 0.0208 0.0208 0.0208 0.0208 (0.48%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۰۷
UZS/GBP 0 9.0E-5 9.0E-5 9.0E-5 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
VND/GBP 0 0.0033 0.0033 0.0033 (0%) 0 ۲۴ مهر
YER/GBP 0 0.0031 0.0031 0.0031 (0%) 0 ۲۴ مهر
ISK/GBP 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 (1.56%) 0.0001 ۱۵:۳۰:۱۶
JMD/GBP 0.0058 0.0058 0.0058 0.0058 (5.17%) 0.0003 ۱۵:۳۰:۱۷
MYR/GBP 0 0.1861 0.1861 0.1861 (0%) 0 ۲۵ مهر
TZS/GBP 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 (33.33%) 0.0001 ۱۵:۰۹:۰۶
BCH/GBP 171.2541 171.2541 171.2541 171.2541 (5.29%) 9.0539 ۰۷:۰۶:۰۶
ETH/GBP 139.1988 139.1988 139.1988 139.1988 (1.83%) 2.5416 ۰۷:۰۶:۰۶
MZN/GBP 0 0.0123 0.0123 0.0123 (0%) 0 ۱۰ بهمن
AMD/GBP 0 0.4393 0.4393 0.4393 (0%) 0 ۱۰ بهمن
BYR/GBP 0 0.3742 0.3742 0.3742 (0%) 0 ۱۰ بهمن
JPY/LVL 0 0.4912 0.4912 0.4912 (0%) 0 ۱۰ بهمن
SHP/GBP 0 0.4378 0.4378 0.4378 (0%) 0 ۱۰ بهمن
SDD/GBP 0 0.0004 0.0004 0.0004 (0%) 0 ۱۰ بهمن