شاخص یاب

دینار اردن / دلار

  • نرخ فعلی:1.415
  • بالاترین قیمت روز:1.4154
  • پایین ترین قیمت روز:1.4128
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4128
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۵:۱۵
  • نرخ روز گذشته:1.4144
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک دینار اردن / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دینار اردن / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.415 ریال13:55:15
1.4144 ریال13:27:17
1.4154 ریال13:26:13
1.4144 ریال12:50:16
1.4154 ریال12:49:13
1.4144 ریال12:33:19
1.4154 ریال12:32:18
1.4144 ریال11:19:12
1.414 ریال10:56:13
1.4144 ریال10:33:16
1.414 ریال10:09:14
1.4144 ریال9:03:14
1.414 ریال8:40:14
1.4144 ریال7:34:11
1.4128 ریال6:09:13
1.4144 ریال5:46:10
1.4128 ریال5:26:10
1.4144 ریال5:04:09
1.4128 ریال4:43:10
نظرات