شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دینار اردن / دلار

  • نرخ فعلی:1.4122
  • بالاترین قیمت روز:1.4134
  • پایین ترین قیمت روز:1.4122
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.413
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۳:۲۱
  • نرخ روز گذشته:1.4124
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک دینار اردن / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دینار اردن / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4122 ریال20:33:21
1.4124 ریال12:55:11
1.4124 ریال12:55:11
1.413 ریال12:41:09
1.4124 ریال12:37:11
1.413 ریال12:19:10
1.4124 ریال12:17:10
1.413 ریال12:15:21
1.413 ریال12:15:20
1.4124 ریال12:13:09
1.413 ریال11:53:09
1.4124 ریال11:45:20
1.4124 ریال11:45:20
1.413 ریال11:29:08
1.4124 ریال11:27:16
1.4134 ریال11:19:04
1.4124 ریال11:17:04
1.4134 ریال11:13:04
1.4124 ریال11:11:04
1.4134 ریال11:05:06
1.4134 ریال11:05:05
1.4124 ریال11:03:11
1.413 ریال10:39:13
1.4124 ریال10:35:06
1.4124 ریال10:35:06
1.413 ریال10:33:13
1.4124 ریال10:31:07
1.413 ریال10:13:06
1.4124 ریال10:09:14
1.413 ریال10:07:06
1.4124 ریال10:05:06
1.4124 ریال10:05:06
1.413 ریال9:57:14
1.4124 ریال9:55:07
1.4124 ریال9:55:07
1.413 ریال9:49:06
1.4124 ریال9:47:05
1.413 ریال9:41:06
1.4124 ریال9:39:13
1.413 ریال9:37:06
1.4124 ریال9:35:07
1.4124 ریال9:35:06
1.413 ریال9:25:07
1.413 ریال9:25:07
1.4124 ریال9:23:05
1.413 ریال9:03:14
1.4124 ریال9:01:06
1.413 ریال8:53:05
1.4124 ریال8:51:13
1.413 ریال8:49:05
1.4124 ریال8:41:05
1.413 ریال8:37:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات