دینار اردن / دلار

  • نرخ فعلی:1.4144
  • بالاترین قیمت روز:1.4144
  • پایین ترین قیمت روز:1.4144
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4144
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۵:۱۹
  • نرخ روز گذشته:1.4154
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4144 ریال1:35:19
1.4144 ریال1:34:25
نظرات