شاخص یاب

دینار اردن / دلار

  • نرخ فعلی:1.4138
  • بالاترین قیمت روز:1.4154
  • پایین ترین قیمت روز:1.4134
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4142
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:1.4124
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک دینار اردن / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دینار اردن / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4138 ریال17:02:10
1.4136 ریال16:38:09
1.4148 ریال16:17:09
1.4136 ریال16:06:12
1.4146 ریال16:05:11
1.4136 ریال15:53:10
1.4134 ریال15:30:21
1.4142 ریال15:03:14
1.4152 ریال15:02:10
1.4142 ریال15:00:21
1.4152 ریال14:59:09
1.4142 ریال14:46:09
1.4144 ریال14:26:09
1.4138 ریال14:00:19
1.4148 ریال13:59:09
1.4138 ریال13:16:09
1.4144 ریال12:45:14
1.4134 ریال12:44:10
1.4144 ریال11:52:11
1.4138 ریال11:51:13
1.4136 ریال11:33:14
1.4146 ریال11:31:11
1.4136 ریال11:29:10
1.4154 ریال10:57:15
1.4142 ریال10:26:11
1.4134 ریال10:04:11
1.4142 ریال9:17:11
1.4134 ریال8:55:12
1.4142 ریال3:21:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات