کالایاب
شاخص یاب

Japan 7Y

  • نرخ فعلی:-0.348
  • بالاترین قیمت روز:-0.359
  • پایین ترین قیمت روز:-0.348
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:-2.79%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.353
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۲:۴۶
  • نرخ روز گذشته:0.34
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:-2.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.008

نمودار کندل استیک Japan 7Y در روز جاری

نمودار کندل استیک Japan 7Y در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.348 ریال15:32:46
0.351 ریال15:03:07
0.35 ریال14:32:47
0.351 ریال14:02:55
0.35 ریال13:32:43
0.352 ریال13:02:54
0.35 ریال12:33:18
0.351 ریال11:32:55
0.35 ریال11:02:54
0.353 ریال10:32:28
0.354 ریال9:02:21
0.355 ریال8:32:00
0.356 ریال8:02:09
0.359 ریال7:32:01
0.358 ریال7:02:08
0.35 ریال6:31:59
0.353 ریال0:02:49
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات