شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

It Now IDIV

  • نرخ فعلی:64.23
  • بالاترین قیمت روز:64.7
  • پایین ترین قیمت روز:64.19
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.73%
  • نرخ بازگشایی بازار:64.55
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۰۱:۵۵
  • نرخ روز گذشته:64.47
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.24

نمودار کندل استیک It Now IDIV در روز جاری

نمودار کندل استیک It Now IDIV در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
64.23 ریال22:01:55
64.21 ریال21:31:35
64.19 ریال21:01:51
64.25 ریال20:31:44
64.34 ریال20:02:08
64.47 ریال19:31:49
64.45 ریال19:01:59
64.58 ریال18:31:51
64.7 ریال18:02:11
64.5 ریال17:32:00
64.55 ریال15:02:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات