شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ISK/XOF Ask

  • نرخ فعلی:4.8975
  • بالاترین قیمت روز:4.8981
  • پایین ترین قیمت روز:4.8226
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.8979
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۲:۱۸
  • نرخ روز گذشته:4.8969
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک ISK/XOF Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ISK/XOF Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.8975 ریال4:42:18
4.8977 ریال3:56:17
4.823 ریال3:42:17
4.8226 ریال3:21:18
4.8975 ریال2:56:18
4.8979 ریال2:42:18
4.8981 ریال2:21:17
4.8975 ریال1:56:17
4.8973 ریال1:42:18
4.8981 ریال1:21:18
4.8967 ریال0:56:17
4.8975 ریال0:42:19
4.8979 ریال0:21:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات