شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ISK/XAF Ask

  • نرخ فعلی:4.8277
  • بالاترین قیمت روز:4.829
  • پایین ترین قیمت روز:4.8267
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:4.8272
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۵۴:۱۵
  • نرخ روز گذشته:4.8373
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0096

نمودار کندل استیک ISK/XAF Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ISK/XAF Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.8277 ریال4:54:15
4.8267 ریال4:33:16
4.829 ریال4:15:17
4.829 ریال4:15:16
4.8288 ریال3:54:17
4.828 ریال3:33:16
4.8272 ریال2:33:15
4.8268 ریال2:15:20
4.8268 ریال2:15:19
4.8276 ریال1:54:16
4.8272 ریال1:33:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات