شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ISK/THB Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / بات تایلند 30.28 30.27 30.33 30.32 (0.17%) 0.05 ۱۹:۳۳:۲۵
AED/THB 0 8.8909 8.9145 8.8917 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/THB 20.756 20.756 20.756 20.756 (0.06%) 0.012 ۰۳:۰۶:۰۶
ARS/THB 0 1.0888 1.092 1.0891 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/THB 0 8.06 8.12 8.06 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/THB 23.129 23.129 23.129 23.129 (0.32%) 0.073 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/THB 30.628 30.628 30.628 30.628 (0.19%) 0.058 ۱۵:۰۶:۱۷
ISK/CHF 0 0.0079 0.0079 0.0079 (0%) 0 ۲۶ مهر
ISK/CLP 0 6.1895 6.3144 6.1952 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/THB 0 4.7697 4.781 4.7717 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/CZK 0 0.2073 0.2076 0.2074 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/THB 4.5229 4.5229 4.5229 4.5229 (0.1%) 0.0046 ۰۹:۰۶:۰۸
EUR/THB 33.722 33.722 33.722 33.722 (0.11%) 0.037 ۰۵:۰۶:۰۷
GBP/THB 39.3 39.3 39.3 39.3 (0.51%) 0.2 ۰۵:۰۶:۰۷
HKD/THB 3.8609 3.8609 3.8609 3.8609 (0.17%) 0.0066 ۱۳:۰۶:۰۹
HUF/THB 0 0.1168 0.1171 0.1169 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/HUF 0 2.6042 2.6072 2.6068 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/THB 0.2147 0.2147 0.2147 0.2147 (0.33%) 0.0007 ۱۳:۰۶:۰۹
ISK/IDR 0 135.62 135.95 135.65 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/THB 0.4271 0.4271 0.4271 0.4271 (0.45%) 0.0019 ۱۳:۰۶:۰۹
ISK/INR 0 0.6503 0.651 0.6509 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/JPY 0 1.0254 1.0295 1.0269 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/KRW 0 10.4089 10.4345 10.4345 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/PHP 0 0.4975 0.4989 0.4978 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/PKR 0 1.141 1.1492 1.1492 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/RUB 0 0.6266 0.6271 0.6271 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/THB 0 0.3042 0.3052 0.3046 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/XAF 0 5.2828 5.3065 5.2833 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/JMD 0 1.2803 1.2867 1.2811 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/KES 0 0.9498 0.9568 0.9505 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/LKR 0 1.4968 1.5186 1.5186 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/LBP 0 14.14 14.36 14.36 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/NPR 0 1.0502 1.0552 1.0505 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/XOF 0 5.2828 5.424 5.2833 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/THB 0.279 0.279 0.279 0.279 (0.32%) 0.0009 ۱۳:۰۶:۰۹
KRW/THB 2.5826 2.5826 2.5826 2.5826 (0.05%) 0.0012 ۱۵:۰۶:۱۷
MXN/THB 0 1.7222 1.7319 1.7263 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MYR/THB 7.2293 7.2293 7.2293 7.2293 (0.08%) 0.0059 ۱۵:۰۶:۱۷
NOK/THB 0 3.886 3.8979 3.8898 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/THB 0 19.377 19.377 19.377 (0%) 0 ۲۹ مهر
PHP/THB 0 0.6115 0.613 0.6123 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/THB 0 0.2666 0.268 0.268 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/THB 0 8.8 8.83 8.81 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/THB 0 0.4854 0.4863 0.4857 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/THB 0 8.7077 8.7237 8.7122 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/THB 0 3.5914 3.5984 3.594 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/THB 22.239 22.239 22.239 22.239 (0.04%) 0.009 ۱۵:۰۶:۱۷
TWD/THB 0.9888 0.9888 0.9888 0.9888 (0.26%) 0.0026 ۰۵:۰۶:۰۷
ZAR/THB 2.0623 2.0623 2.0623 2.0623 (0.87%) 0.0177 ۱۵:۰۶:۱۷
TRY/THB 0 5.37 5.4 5.38 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/THB 0 0.29 0.29 0.29 (0%) 0 ۱۵ تیر
CNH/THB 4.282 4.282 4.282 4.282 (0.05%) 0.002 ۰۹:۰۶:۰۸
ISK/DKK 0.0535 0.0535 0.0535 0.0535 (0.19%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
XAU/THB 45035 45035 45035 45035 (0.12%) 52 ۱۱:۰۶:۰۸
ISK/NOK 0.0731 0.0731 0.0731 0.0731 (0.55%) 0.0004 ۱۳:۰۶:۱۰
ISK/SEK 0.077 0.077 0.077 0.077 (1.3%) 0.001 ۱۳:۰۶:۱۰
ISK/USD 0 0.0079 0.008 0.008 (0%) 0 ۲۳ مهر
ISK/GBP 0.0061 0.0061 0.0061 0.0061 (1.64%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۱۰