شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ISK/PHP Ask

  • نرخ فعلی:0.406
  • بالاترین قیمت روز:0.4072
  • پایین ترین قیمت روز:0.4053
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4071
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۱۵:۲۸
  • نرخ روز گذشته:0.4074
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک ISK/PHP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ISK/PHP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.406 ریال12:15:28
0.406 ریال12:15:27
0.4055 ریال11:54:24
0.4053 ریال11:33:23
0.4059 ریال11:15:23
0.4059 ریال11:15:22
0.4062 ریال10:54:19
0.4055 ریال10:33:18
0.4058 ریال9:54:18
0.4057 ریال9:33:19
0.4056 ریال9:15:23
0.4056 ریال9:15:22
0.4057 ریال8:54:18
0.406 ریال8:33:19
0.4062 ریال7:54:17
0.4061 ریال7:33:21
0.4059 ریال7:15:22
0.4059 ریال7:15:22
0.4061 ریال6:54:18
0.4065 ریال6:33:18
0.4063 ریال5:54:19
0.4065 ریال5:15:24
0.4065 ریال5:15:23
0.4067 ریال4:54:17
0.4068 ریال4:15:21
0.4068 ریال4:15:21
0.4069 ریال2:54:17
0.4068 ریال2:33:17
0.4069 ریال2:15:20
0.4069 ریال2:15:19
0.4068 ریال1:54:16
0.4072 ریال1:33:17
0.4071 ریال0:33:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات