کالایاب
شاخص یاب

ISK/KRW Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / ون کره جنوبی 1203.24 1202.58 1203.29 1203.29 (0.01%) 0.11 ۰۰:۱۴:۰۴
AED/KRW 0 304.21 304.69 304.69 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/KRW 815.01 815.01 815.01 815.01 (0.11%) 0.87 ۰۰:۱۸:۰۶
ARS/KRW 0 37.25 37.33 37.32 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/KRW 0 296.404 297.367 297.367 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CAD/KRW 0 903.45 905.6 905.6 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CHF/KRW 1224.38 1224.38 1224.38 1224.38 (0.18%) 2.18 ۰۰:۱۵:۰۷
ISK/CHF 0 0.0079 0.0079 0.0079 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CLP/KRW 0 1.6801 1.6855 1.6855 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/CLP 0 6.1895 6.3144 6.1952 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/KRW 0 169.93 170.62 170.3 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ISK/CZK 0 0.2073 0.2076 0.2074 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/KRW 0 173.34 173.73 173.73 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/KRW 0 1330.5 1339.1 1332.2 (0%) 0 ۳۰ مرداد
GBP/KRW 0 1456.9 1459.4 1459.4 (0%) 0 ۳۰ مرداد
HKD/KRW 0 153.11 153.58 153.11 (0%) 0 ۳۰ مرداد
HUF/KRW 0 3.9967 4.0049 4.0049 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/HUF 0 2.6042 2.6072 2.6068 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/KRW 0 8.428 8.451 8.443 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ISK/IDR 0 135.62 135.95 135.65 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/KRW 0 16.789 16.85 16.812 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ISK/INR 0 0.6503 0.651 0.6509 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/JPY 0 1.0254 1.0295 1.0269 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/KRW 0 10.4089 10.4345 10.4345 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/PHP 0 0.4975 0.4989 0.4978 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/PKR 0 1.141 1.1492 1.1492 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/RUB 0 0.6266 0.6271 0.6271 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/THB 0 0.3042 0.3052 0.3046 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/XAF 0 5.2828 5.3065 5.2833 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/JMD 0 1.2803 1.2867 1.2811 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/KES 0 0.9498 0.9568 0.9505 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/LKR 0 1.4968 1.5186 1.5186 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/LBP 0 14.14 14.36 14.36 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/NPR 0 1.0502 1.0552 1.0505 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/XOF 0 5.2828 5.424 5.2833 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/KRW 0 11.2767 11.3346 11.2767 (0%) 0 ۳۰ مرداد
MYR/KRW 0 287.4 288.22 287.66 (0%) 0 ۳۰ مرداد
NZD/KRW 0 769.25 774.99 770.57 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SGD/KRW 868.42 868.42 868.42 868.42 (0.04%) 0.38 ۰۰:۱۵:۰۷
THB/KRW 39.053 39.053 39.053 39.053 (0.04%) 0.015 ۰۰:۱۵:۰۶
TWD/KRW 38.329 38.329 38.329 38.329 (0.06%) 0.022 ۰۰:۱۵:۰۶
ZAR/KRW 79.0909 79.0909 79.0909 79.0909 (0.2%) 0.1594 ۰۰:۱۵:۰۷
MXN/KRW 0 58.94 59.23 59.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/KRW 0 132.94 133.26 133.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/KRW 0 20.92 20.98 20.98 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/KRW 0 9.12 9.18 9.18 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/KRW 0 301.2 301.82 301.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/KRW 18.27 18.27 18.27 18.27 (0.18%) 0.032 ۰۰:۱۵:۰۷
SAR/KRW 0 297.76 298.42 298.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/KRW 0 122.79 123.1 123.1 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/KRW 0 183.79 184.68 184.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/KRW 0 0.46 0.46 0.46 (0%) 0 ۲۳ مرداد
CNH/KRW 0 171.5 171.5 171.5 (0%) 0 ۱۸ مرداد
ISK/DKK 0 0.0538 0.0539 0.0538 (0%) 0 ۳۰ مرداد
XAU/KRW 0 18015.15 18202.3 18075.58 (0%) 0 ۳۰ مرداد
XAG/KRW 206.08 206.08 206.08 206.08 (0.17%) 0.34 ۰۰:۱۵:۰۷
ISK/NOK 0 0.0716 0.0718 0.0717 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ISK/SEK 0 0.077 0.0773 0.077 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ISK/USD 0 0.008 0.0081 0.008 (0%) 0 ۲۸ مرداد
ISK/GBP 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 (1.52%) 0.0001 ۰۶:۳۰:۰۹