شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ISK/KES Ask

  • نرخ فعلی:0.8168
  • بالاترین قیمت روز:0.8199
  • پایین ترین قیمت روز:0.816
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8194
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۵:۳۳
  • نرخ روز گذشته:0.8195
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0027

نمودار کندل استیک ISK/KES Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ISK/KES Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8168 ریال20:15:33
0.8168 ریال20:15:32
0.8166 ریال19:54:28
0.8171 ریال19:33:28
0.8168 ریال19:15:33
0.8168 ریال19:15:32
0.8173 ریال18:36:27
0.8167 ریال18:15:35
0.8167 ریال18:15:35
0.8191 ریال17:54:27
0.8165 ریال17:36:27
0.816 ریال17:15:30
0.816 ریال17:15:29
0.8169 ریال16:33:26
0.8168 ریال16:15:31
0.8168 ریال16:15:30
0.8171 ریال15:54:26
0.8166 ریال15:33:27
0.8172 ریال14:54:25
0.8174 ریال14:33:26
0.8177 ریال14:15:29
0.8177 ریال14:15:27
0.8176 ریال13:33:25
0.8174 ریال13:15:27
0.8174 ریال13:15:27
0.818 ریال12:54:24
0.8174 ریال12:33:24
0.8171 ریال12:15:27
0.8171 ریال12:15:25
0.8174 ریال11:54:22
0.8178 ریال11:33:23
0.8177 ریال10:54:19
0.8182 ریال10:33:19
0.818 ریال10:15:22
0.818 ریال10:15:21
0.8177 ریال9:54:19
0.8198 ریال9:33:18
0.8195 ریال9:15:20
0.8195 ریال9:15:20
0.8199 ریال8:33:18
0.8198 ریال8:15:19
0.8198 ریال8:15:19
0.8199 ریال7:54:17
0.8197 ریال7:15:20
0.8197 ریال7:15:20
0.8199 ریال6:33:18
0.8195 ریال6:15:21
0.8195 ریال6:15:20
0.8196 ریال5:33:18
0.8197 ریال5:15:21
0.8197 ریال5:15:21
0.8198 ریال4:54:17
0.8195 ریال3:54:17
0.8197 ریال2:33:16
0.8196 ریال2:15:19
0.8196 ریال2:15:19
0.8195 ریال1:33:18
0.8194 ریال1:15:17
0.8194 ریال1:15:16
0.8195 ریال0:33:15
0.8194 ریال0:15:18
0.8194 ریال0:15:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات