شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ISK/JMD Ask

  • نرخ فعلی:1.1052
  • بالاترین قیمت روز:1.1073
  • پایین ترین قیمت روز:1.0998
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1056
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۶:۳۷
  • نرخ روز گذشته:1.1058
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک ISK/JMD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ISK/JMD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1052 ریال20:56:37
1.1051 ریال20:42:41
1.1053 ریال20:21:38
1.1054 ریال19:56:35
1.1045 ریال19:42:38
1.1047 ریال19:21:37
1.1051 ریال18:56:35
1.1003 ریال18:42:37
1.1004 ریال18:21:40
1.101 ریال17:56:43
1.0998 ریال17:42:38
1.1013 ریال17:21:41
1.1023 ریال16:56:40
1.102 ریال16:42:42
1.1023 ریال16:21:39
1.1024 ریال15:56:47
1.1026 ریال15:42:42
1.103 ریال15:21:44
1.1026 ریال14:56:44
1.1028 ریال14:42:36
1.1026 ریال14:21:48
1.1028 ریال13:42:34
1.1046 ریال13:21:33
1.1062 ریال12:56:38
1.1061 ریال12:42:28
1.1062 ریال12:21:27
1.1058 ریال11:56:30
1.1062 ریال11:21:28
1.1064 ریال10:42:27
1.1066 ریال9:42:21
1.1068 ریال9:21:20
1.1066 ریال8:56:18
1.1067 ریال8:42:18
1.1068 ریال8:21:18
1.107 ریال7:56:17
1.1069 ریال7:42:19
1.1071 ریال5:56:21
1.1073 ریال5:42:19
1.1071 ریال4:42:18
1.107 ریال3:56:18
1.1071 ریال3:21:17
1.1073 ریال2:56:16
1.1071 ریال2:42:18
1.1068 ریال2:21:17
1.1071 ریال1:56:19
1.1056 ریال1:42:18
1.1063 ریال1:21:17
1.1062 ریال0:56:17
1.1058 ریال0:42:17
1.1056 ریال0:21:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات