شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ISK/INR Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روپیه هند 0 70.84 71.085 70.935 (0%) 0 ۱۹ مهر
AED/INR 19.344 19.338 19.344 19.338 (0.06%) 0.011 ۱۵:۳۰:۱۶
AUD/INR 0 48.13 48.13 48.13 (0%) 0 ۲۰ مهر
ARS/INR 0 2.33 2.33 2.33 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BHD/INR 0 184.9844 185.1759 185.1729 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/INR 0 17.23 17.31 17.24 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/INR 0 53.668 53.668 53.668 (0%) 0 ۲۰ مهر
CHF/INR 71.17 71.14 71.17 71.147 (0.46%) 0.328 ۱۵:۳۰:۱۷
ISK/CHF 0.008 0.008 0.008 0.008 (1.27%) 0.0001 ۱۰:۳۰:۱۳
ISK/CLP 0 6.1895 6.3144 6.1952 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/INR 9.966 9.966 9.987 9.987 (0.25%) 0.025 ۱۳:۰۹:۰۹
ISK/CZK 0 0.2073 0.2076 0.2074 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/INR 10.4563 10.4563 10.5062 10.5062 (0.18%) 0.0186 ۱۵:۳۰:۱۷
EUR/INR 0 78.196 78.196 78.196 (0%) 0 ۲۰ مهر
GBP/INR 0 89.7969 89.7969 89.7969 (0%) 0 ۲۰ مهر
HKD/INR 9.042 9.042 9.0469 9.0469 (0.01%) 0.0013 ۱۵:۳۰:۱۶
HUF/INR 0 0.2497 0.25 0.2498 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/HUF 0 2.6042 2.6072 2.6068 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/INR 0 0.005 0.0051 0.005 (0%) 0 ۱ مهر
ISK/IDR 0 135.62 135.95 135.65 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/INR 0.657 0.6545 0.657 0.6545 (0.95%) 0.0062 ۱۵:۳۰:۱۷
KRW/INR 5.9824 5.976 5.9963 5.9963 (0.75%) 0.0447 ۱۵:۳۰:۱۶
MYR/INR 16.91 16.91 16.981 16.981 (0.24%) 0.041 ۱۵:۳۰:۱۶
NOK/INR 7.7991 7.7991 7.8144 7.8144 (0.32%) 0.0251 ۱۵:۳۰:۱۷
NZD/INR 44.809 44.809 45.001 45.001 (0.2%) 0.089 ۱۵:۳۰:۱۷
SEK/INR 7.2218 7.2218 7.2442 7.2442 (0.33%) 0.0238 ۱۵:۳۰:۱۷
SGD/INR 51.557 51.554 51.637 51.637 (0.13%) 0.066 ۱۵:۳۰:۱۷
THB/INR 2.3365 2.3322 2.3401 2.3322 (0.21%) 0.005 ۱۵:۳۰:۱۶
TWD/INR 2.313 2.313 2.3243 2.3147 (0.04%) 0.001 ۱۵:۳۰:۱۶
ZAR/INR 4.736 4.736 4.7787 4.7787 (1.29%) 0.0608 ۱۵:۳۰:۱۷
ISK/INR 0 0.6503 0.651 0.6509 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/INR 0 3.6823 3.7011 3.6893 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/INR 0 1.3071 1.3086 1.3086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/INR 0 0.57 0.5728 0.5728 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/INR 0 18.82 18.84 18.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/INR 0 1.0377 1.0381 1.038 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/INR 0 18.61 18.62 18.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/INR 0 11.48 11.54 11.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/INR 0 0.6 0.6 0.6 (0%) 0 ۱۵ تیر
ISK/JPY 0 1.0254 1.0295 1.0269 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/KRW 0 10.4089 10.4345 10.4345 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/PHP 0 0.4975 0.4989 0.4978 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/PKR 0 1.141 1.1492 1.1492 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/RUB 0 0.6266 0.6271 0.6271 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/THB 0 0.3042 0.3052 0.3046 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/XAF 0 5.2828 5.3065 5.2833 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/JMD 0 1.2803 1.2867 1.2811 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/KES 0 0.9498 0.9568 0.9505 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/LKR 0 1.4968 1.5186 1.5186 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/LBP 0 14.14 14.36 14.36 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/NPR 0 1.0502 1.0552 1.0505 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/XOF 0 5.2828 5.424 5.2833 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNH/INR 9.978 9.978 9.978 9.978 (0.11%) 0.011 ۰۵:۳۰:۱۱
ISK/DKK 0.0539 0.0539 0.0543 0.0543 (0.56%) 0.0003 ۱۵:۳۰:۱۶
XAU/INR 0 105602.1 105602.1 105602.1 (0%) 0 ۲۰ مهر
XAG/INR 1239.78 1239.78 1250.59 1240.05 (0.06%) 0.69 ۱۵:۳۰:۱۶
ISK/NOK 0.0728 0.0728 0.0728 0.0728 (0.14%) 0.0001 ۱۵:۳۰:۱۶
ISK/SEK 0.0787 0.0787 0.0787 0.0787 (0.25%) 0.0002 ۱۵:۳۰:۱۶
ISK/USD 0 0.0079 0.008 0.008 (0%) 0 ۱۸ مهر
ISK/GBP 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 (1.56%) 0.0001 ۱۵:۳۰:۱۶