شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ISK/CZK Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / کرونا چک 22.97 22.97 23.097 23.038 (0.31%) 0.072 ۲۱:۱۷:۲۰
AED/CZK 0 6.0556 6.0635 6.0567 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/CZK 15.747 15.747 15.747 15.747 (0.03%) 0.005 ۰۳:۰۶:۱۰
ARS/CZK 0 0.7418 0.7427 0.7419 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/CZK 0 5.49 5.52 5.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/CZK 17.542 17.542 17.542 17.542 (0.05%) 0.009 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/CZK 23.216 23.216 23.216 23.216 (0.05%) 0.011 ۰۹:۰۶:۰۸
ISK/CHF 0 0.0079 0.0079 0.0079 (0%) 0 ۲۶ مهر
ISK/CLP 0 6.1895 6.3144 6.1952 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/CZK 0 3.249 3.2527 3.2491 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/CZK 14.699 14.699 14.699 14.699 (0.31%) 0.046 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/CZK 3.42 3.42 3.42 3.42 (0.03%) 0.001 ۰۹:۰۶:۰۸
PLN/CZK 5.98 5.98 5.98 5.98 (0.1%) 0.006 ۰۹:۰۶:۰۸
GBP/CZK 29.524 29.524 29.524 29.524 (0.76%) 0.224 ۰۷:۰۶:۰۷
EUR/CZK 25.5505 25.5505 25.5505 25.5505 (0.05%) 0.0117 ۰۹:۰۶:۰۸
SEK/CZK 2.3773 2.3773 2.3773 2.3773 (0.03%) 0.0006 ۰۹:۰۶:۰۸
HKD/CZK 0 2.8337 2.8374 2.8342 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CZK 0 0.3186 0.319 0.3187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/CZK 0 0.2073 0.2076 0.2074 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/CZK 0.212 0.212 0.212 0.212 (0.47%) 0.001 ۰۹:۰۶:۰۸
MXN/CZK 1.1993 1.1993 1.1993 1.1993 (0.09%) 0.0011 ۰۹:۰۶:۰۸
NOK/CZK 0 2.6468 2.6519 2.6486 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/CZK 0 0.4166 0.4173 0.4169 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/CZK 0 0.1817 0.1825 0.1825 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/CZK 0 0.3307 0.3311 0.3307 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/CZK 0 5.9315 5.9391 5.9317 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/CZK 0 16.29 16.32 16.29 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/CZK 0 0.6811 0.6821 0.6812 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/CZK 0 3.66 3.68 3.66 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/CZK 0 0.7259 0.7268 0.7259 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/CZK 0 0.1924 0.1927 0.1925 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/CZK 1.5705 1.5705 1.5705 1.5705 (1.19%) 0.0185 ۰۹:۰۶:۰۸
ISK/HUF 0 2.6042 2.6072 2.6068 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/IDR 0 135.62 135.95 135.65 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/INR 0 0.6503 0.651 0.6509 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/JPY 0 1.0254 1.0295 1.0269 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/KRW 0 10.4089 10.4345 10.4345 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/PHP 0 0.4975 0.4989 0.4978 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/PKR 0 1.141 1.1492 1.1492 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/RUB 0 0.6266 0.6271 0.6271 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/THB 0 0.3042 0.3052 0.3046 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/XAF 0 5.2828 5.3065 5.2833 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/JMD 0 1.2803 1.2867 1.2811 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/KES 0 0.9498 0.9568 0.9505 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/LKR 0 1.4968 1.5186 1.5186 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/LBP 0 14.14 14.36 14.36 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/NPR 0 1.0502 1.0552 1.0505 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/XOF 0 5.2828 5.424 5.2833 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BTC/CZK 184059 184059 184059 184059 (2.71%) 4993 ۰۹:۰۶:۰۸
ISK/DKK 0.0536 0.0536 0.0536 0.0536 (0.19%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
ISK/NOK 0.0731 0.0731 0.0731 0.0731 (0.55%) 0.0004 ۱۳:۰۶:۱۰
ISK/SEK 0.077 0.077 0.077 0.077 (1.3%) 0.001 ۱۳:۰۶:۱۰
ISK/USD 0 0.0079 0.008 0.008 (0%) 0 ۲۳ مهر
ISK/GBP 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 (1.64%) 0.0001 ۱۳:۰۹:۱۵