شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ISK/CLP Ask

  • نرخ فعلی:6.2514
  • بالاترین قیمت روز:6.3455
  • پایین ترین قیمت روز:6.2514
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.3434
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۶:۳۴
  • نرخ روز گذشته:6.3455
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.51%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0941

نمودار کندل استیک ISK/CLP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ISK/CLP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.2514 ریال14:56:34
6.2739 ریال14:42:33
6.2834 ریال14:21:36
6.3063 ریال13:56:31
6.3176 ریال13:42:33
6.327 ریال12:56:32
6.3317 ریال12:42:30
6.3322 ریال12:21:22
6.333 ریال11:56:23
6.334 ریال11:42:21
6.3345 ریال10:56:19
6.3332 ریال10:42:18
6.334 ریال9:56:19
6.3345 ریال9:42:18
6.335 ریال9:21:18
6.3366 ریال8:56:17
6.3358 ریال8:42:17
6.3363 ریال7:42:17
6.3358 ریال7:21:16
6.3363 ریال6:43:56
6.3348 ریال6:21:19
6.334 ریال5:42:19
6.3327 ریال4:56:16
6.3332 ریال4:42:18
6.3327 ریال4:21:18
6.3317 ریال3:56:16
6.3301 ریال3:21:17
6.3306 ریال2:56:16
6.3311 ریال2:42:16
6.3437 ریال2:21:17
6.3413 ریال1:56:16
6.3405 ریال1:42:16
6.3408 ریال1:21:17
6.3437 ریال0:56:17
6.3455 ریال0:42:17
6.3434 ریال0:21:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات