کالایاب
شاخص یاب

INR/TWD Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار تایوان 0 31.435 31.45 31.449 (0%) 0 ۲ شهریور
روپیه هند / دلار 0 0.0139 0.014 0.014 (0%) 0 ۱ شهریور
AED/TWD 0 8.3447 8.3488 8.3472 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/TWD 0 21.154 21.154 21.154 (0%) 0 ۱ شهریور
ARS/TWD 0 1.0218 1.0228 1.0224 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/TWD 0 7.57 7.6 7.57 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/BRL 0 0.0578 0.0581 0.0581 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/TWD 0 23.516 23.516 23.516 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/TWD 0 31.713 31.713 31.713 (0%) 0 ۱ شهریور
INR/CLP 0 9.51 9.7 9.52 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CNY 0 0.0991 0.0991 0.0991 (0%) 0 ۲ شهریور
CNY/TWD 0 4.4175 4.4175 4.4175 (0%) 0 ۲ شهریور
INR/CZK 0 0.3186 0.319 0.3187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/TWD 0 4.6432 4.6432 4.6432 (0%) 0 ۲ شهریور
INR/DKK 0 0.0923 0.0924 0.0923 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/EGP 0 0.2563 0.2565 0.2564 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/TWD 0 34.619 34.619 34.619 (0%) 0 ۱ شهریور
INR/EUR 0 0.0125 0.0125 0.0125 (0%) 0 ۱ شهریور
GBP/TWD 0 38.606 38.606 38.606 (0%) 0 ۲ شهریور
INR/GBP 0 0.0114 0.0114 0.0114 (0%) 0 ۱ شهریور
HKD/TWD 0 3.9933 3.9933 3.9933 (0%) 0 ۱ شهریور
INR/HKD 0 0.1096 0.1096 0.1096 (0%) 0 ۲ شهریور
INR/HUF 0 4.0032 4.0087 4.0057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/TWD 0 0.2203 0.2203 0.2203 (0%) 0 ۲ شهریور
INR/IDR 0 208.44 209.03 208.44 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JPY 0 1.473 1.473 1.473 (0%) 0 ۲ شهریور
INR/KRW 0 16.883 16.883 16.883 (0%) 0 ۲ شهریور
INR/PKR 0 2.1923 2.1923 2.1923 (0%) 0 ۱ شهریور
INR/THB 0 0.4278 0.4278 0.4278 (0%) 0 ۲ شهریور
INR/TWD 0 0.4365 0.4365 0.4365 (0%) 0 ۲ شهریور
INR/PHP 0 0.7647 0.7666 0.7649 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ISK 0 1.5405 1.5424 1.5409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JMD 0 1.9682 1.9788 1.9682 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/KES 0 1.4599 1.4713 1.4603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LBP 0 21.75 22.07 22.07 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LKR 0 2.3016 2.3332 2.3332 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MAD 0 0.1356 0.1394 0.1393 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MXN 0 0.2704 0.2717 0.2711 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MYR 0 0.0583 0.0583 0.0583 (0%) 0 ۲ شهریور
INR/NAD 0 0.2082 0.2084 0.2083 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NOK 0 0.1203 0.1205 0.1203 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NPR 0 1.6141 1.6224 1.6141 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/RUB 0 0.9634 0.9639 0.9635 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/SEK 0 0.134 0.134 0.134 (0%) 0 ۲ شهریور
INR/TRY 0 0.0869 0.0875 0.0872 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XAF 0 8.117 8.161 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XOF 0 8.117 8.3417 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ZAR 0 0.213 0.213 0.213 (0%) 0 ۲ شهریور
JPY/TWD 0 0.2937 0.2937 0.2937 (0%) 0 ۱ شهریور
KRW/TWD 0 2.4861 2.4861 2.4861 (0%) 0 ۲ شهریور
MXN/TWD 0 1.617 1.6243 1.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MYR/TWD 0 7.4736 7.4736 7.4736 (0%) 0 ۲ شهریور
NOK/TWD 0 3.6468 3.6508 3.6503 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/TWD 0 19.961 19.961 19.961 (0%) 0 ۱ شهریور
PLN/TWD 0 8.26 8.27 8.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/TWD 0 0.4555 0.456 0.4558 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/TWD 0 8.1717 8.1769 8.175 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/TWD 0 3.3699 3.3736 3.3723 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/TWD 0 22.416 22.416 22.416 (0%) 0 ۲ شهریور
THB/TWD 0 1.0194 1.0194 1.0194 (0%) 0 ۲ شهریور
TRY/TWD 0 5.04 5.07 5.04 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/TWD 0 2.0637 2.0637 2.0637 (0%) 0 ۱ شهریور
VEF/TWD 0 0.27 0.27 0.27 (0%) 0 ۱۵ تیر
INR/AUD 0 0.0207 0.0207 0.0207 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CAD 0 0.0186 0.0186 0.0186 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CNH/TWD 0 4.449 4.449 4.449 (0%) 0 ۱۸ مرداد
INR/CHF 0 0.0136 0.0136 0.0136 (0%) 0 ۲ شهریور
INR/NZD 0 0.0218 0.0218 0.0218 (0%) 0 ۲ شهریور
INR/SGD 0 0.0194 0.0194 0.0194 (0%) 0 ۲ شهریور