کالایاب
شاخص یاب

INR/TWD Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار تایوان 31.082 31.018 31.145 31.122 (0.14%) 0.042 ۰۷:۲۹:۰۳
روپیه هند / دلار 0.0146 0.0146 0.0146 0.0146 (0.69%) 0.0001 ۰۶:۵۷:۰۴
AED/TWD 0 8.3447 8.3488 8.3472 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/TWD 21.143 21.143 21.143 21.143 (0.11%) 0.024 ۰۵:۱۵:۰۶
ARS/TWD 0 1.0218 1.0228 1.0224 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/TWD 0 7.57 7.6 7.57 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/BRL 0 0.0578 0.0581 0.0581 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/TWD 0 22.982 23.132 23.132 (0%) 0 ۲۵ تیر
CHF/TWD 0 30.662 30.662 30.662 (0%) 0 ۲۲ تیر
INR/CLP 0 9.51 9.7 9.52 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CNY 0.0997 0.0997 0.0997 0.0997 (0.3%) 0.0003 ۰۱:۱۲:۰۵
CNY/TWD 4.3901 4.3901 4.3901 4.3901 (0.01%) 0.0003 ۰۵:۱۵:۰۶
INR/CZK 0 0.3186 0.319 0.3187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/TWD 4.5605 4.5605 4.5605 4.5605 (0.04%) 0.0019 ۰۵:۱۵:۰۶
INR/DKK 0 0.0923 0.0924 0.0923 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/EGP 0 0.2563 0.2565 0.2564 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/TWD 0 34.324 34.324 34.324 (0%) 0 ۲۶ تیر
INR/EUR 0 0.0129 0.0129 0.0129 (0%) 0 ۲۱ تیر
GBP/TWD 38.543 38.543 38.543 38.543 (0.12%) 0.045 ۰۵:۱۵:۰۶
INR/GBP 0 0.0116 0.0116 0.0116 (0%) 0 ۲۱ تیر
HKD/TWD 0 3.8764 3.8764 3.8764 (0%) 0 ۲۶ تیر
INR/HKD 0 0.1141 0.1142 0.1141 (0%) 0 ۲۴ تیر
INR/HUF 0 4.0032 4.0087 4.0057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/TWD 0.2143 0.2143 0.2143 0.2143 (1.07%) 0.0023 ۰۵:۱۵:۰۶
INR/IDR 0 208.44 209.03 208.44 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JPY 0 1.573 1.576 1.575 (0%) 0 ۲۴ تیر
INR/KRW 0 17.157 17.196 17.185 (0%) 0 ۲۴ تیر
INR/PKR 0 2.2957 2.3075 2.3075 (0%) 0 ۲۱ تیر
INR/THB 0.4479 0.4479 0.4483 0.4483 (0.18%) 0.0008 ۰۵:۱۵:۰۶
INR/TWD 0 0.4393 0.4393 0.4393 (0%) 0 ۲۶ تیر
INR/PHP 0 0.7647 0.7666 0.7649 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ISK 0 1.5405 1.5424 1.5409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JMD 0 1.9682 1.9788 1.9682 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/KES 0 1.4599 1.4713 1.4603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LBP 0 21.75 22.07 22.07 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LKR 0 2.3016 2.3332 2.3332 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MAD 0 0.1356 0.1394 0.1393 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MXN 0 0.2704 0.2717 0.2711 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MYR 0 0.0599 0.0599 0.0599 (0%) 0 ۲۴ تیر
INR/NAD 0 0.2082 0.2084 0.2083 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NOK 0 0.1203 0.1205 0.1203 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NPR 0 1.6141 1.6224 1.6141 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/RUB 0 0.9634 0.9639 0.9635 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/SEK 0 0.1366 0.1367 0.1366 (0%) 0 ۲۴ تیر
INR/TRY 0 0.0869 0.0875 0.0872 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XAF 0 8.117 8.161 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XOF 0 8.117 8.3417 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ZAR 0 0.2032 0.2038 0.2032 (0%) 0 ۲۴ تیر
JPY/TWD 0 0.2814 0.2814 0.2814 (0%) 0 ۲۰ تیر
KRW/TWD 2.5563 2.5563 2.5563 2.5563 (0.03%) 0.0007 ۰۵:۱۵:۰۶
MXN/TWD 0 1.617 1.6243 1.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MYR/TWD 0 7.3538 7.3538 7.3538 (0%) 0 ۲۶ تیر
NOK/TWD 0 3.6468 3.6508 3.6503 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/TWD 0 20.31 20.31 20.31 (0%) 0 ۲۵ تیر
PLN/TWD 0 8.26 8.27 8.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/TWD 0 0.4555 0.456 0.4558 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/TWD 0 8.1717 8.1769 8.175 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/TWD 0 3.3699 3.3736 3.3723 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/TWD 22.823 22.823 22.823 22.823 (0%) 0.001 ۰۵:۱۵:۰۶
THB/TWD 0 0.9812 0.9812 0.9812 (0%) 0 ۲۶ تیر
TRY/TWD 0 5.04 5.07 5.04 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/TWD 0 2.1728 2.1786 2.1786 (0%) 0 ۲۵ تیر
VEF/TWD 0 0.27 0.27 0.27 (0%) 0 ۱۵ تیر
INR/AUD 0 0.0207 0.0207 0.0207 (0%) 0 ۲۶ تیر
INR/CAD 0 0.019 0.019 0.019 (0%) 0 ۲۱ تیر
CNH/TWD 0 4.513 4.513 4.513 (0%) 0 ۲۲ تیر
INR/CHF 0 0.0143 0.0143 0.0143 (0%) 0 ۲۴ تیر
INR/NZD 0 0.0217 0.0217 0.0217 (0%) 0 ۲۴ تیر
INR/SGD 0 0.0198 0.0199 0.0198 (0%) 0 ۱۹ تیر