شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

INR/PKR Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روپیه پاکستان 156.15 155.7 157 157 (0%) 0 ۱۱:۴۷:۱۵
روپیه هند / دلار 0.0141 0.014 0.0141 0.0141 (0.71%) 0.0001 ۱۳:۰۳:۱۳
AED/PKR 42.505 42.505 42.505 42.505 (0.16%) 0.07 ۱۲:۳۳:۲۱
AUD/PKR 0 105.611 105.611 105.611 (0%) 0 ۲۴ مهر
ARS/PKR 0 4.08 4.11 4.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BHD/PKR 0 414.59 414.59 414.59 (0%) 0 ۲۴ مهر
BRL/PKR 0 30.25 30.44 30.44 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/BRL 0 0.0578 0.0581 0.0581 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/PKR 0 118.202 118.202 118.202 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/PKR 156.768 156.768 156.768 156.768 (0.19%) 0.291 ۱۲:۳۳:۲۲
INR/CLP 0 9.51 9.7 9.52 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CNY 0 0.099 0.099 0.099 (0%) 0 ۲۴ مهر
CNY/PKR 0 18 18.01 18 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CZK 0 0.3186 0.319 0.3187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/PKR 0 23.075 23.075 23.075 (0%) 0 ۲۴ مهر
INR/DKK 0 0.0923 0.0924 0.0923 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EGP/PKR 9.619 9.619 9.619 9.619 (0.12%) 0.012 ۱۱:۰۶:۱۲
INR/EGP 0 0.2563 0.2565 0.2564 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/PKR 172.458 172.458 172.458 172.458 (0.21%) 0.368 ۱۲:۳۳:۲۲
INR/EUR 0.0127 0.0127 0.0127 0.0127 (0.79%) 0.0001 ۱۵:۳۰:۱۷
GBP/PKR 199.6 199.6 199.6 199.6 (0.96%) 1.9 ۱۲:۳۳:۲۲
INR/GBP 0 0.0112 0.0112 0.0112 (0%) 0 ۲۲ مهر
HKD/PKR 19.9 19.9 19.9 19.9 (0.19%) 0.037 ۱۲:۳۳:۲۲
INR/HKD 0 0.1102 0.1102 0.1102 (0%) 0 ۲۲ مهر
HUF/PKR 0 0.438 0.4411 0.4411 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/HUF 0 4.0032 4.0087 4.0057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/IDR 0 208.44 209.03 208.44 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JPY 0 1.521 1.521 1.521 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/KRW 0 16.66 16.66 16.66 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/PKR 0 2.204 2.204 2.204 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/THB 0 0.427 0.427 0.427 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/TWD 0 0.4305 0.4305 0.4305 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/PHP 0 0.7647 0.7666 0.7649 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ISK 0 1.5405 1.5424 1.5409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JMD 0 1.9682 1.9788 1.9682 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/KES 0 1.4599 1.4713 1.4603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LBP 0 21.75 22.07 22.07 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LKR 0 2.3016 2.3332 2.3332 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MAD 0 0.1356 0.1394 0.1393 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MXN 0 0.2704 0.2717 0.2711 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MYR 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 (0.17%) 0.0001 ۰۵:۳۰:۱۱
INR/NAD 0 0.2082 0.2084 0.2083 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NOK 0 0.1203 0.1205 0.1203 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NPR 0 1.6141 1.6224 1.6141 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/RUB 0 0.9634 0.9639 0.9635 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/SEK 0 0.1382 0.1382 0.1382 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/TRY 0 0.0869 0.0875 0.0872 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XAF 0 8.117 8.161 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XOF 0 8.117 8.3417 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ZAR 0 0.2083 0.2083 0.2083 (0%) 0 ۲۲ مهر
ISK/PKR 0 1.141 1.1492 1.1492 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/PKR 0 1.4419 1.4419 1.4419 (0%) 0 ۲۲ مهر
KWD/PKR 0 514.71 514.71 514.71 (0%) 0 ۲۴ مهر
MXN/PKR 0 6.4606 6.5164 6.5148 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MYR/PKR 37.216 37.216 37.216 37.216 (0.23%) 0.085 ۱۵:۰۶:۱۷
NOK/PKR 0 14.57 14.68 14.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/PKR 97.605 97.605 97.605 97.605 (1.7%) 1.659 ۱۲:۳۳:۲۲
OMR/PKR 405.52 405.52 405.52 405.52 (0.17%) 0.69 ۱۲:۳۳:۲۲
PHP/PKR 0 2.2934 2.3103 2.3103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
QAR/PKR 42.85 42.85 42.85 42.85 (0.02%) 0.01 ۱۲:۳۳:۲۲
SAR/PKR 41.624 41.624 41.624 41.624 (0.18%) 0.074 ۱۲:۳۳:۲۲
SGD/PKR 113.752 113.752 113.752 113.752 (0.09%) 0.103 ۱۲:۳۳:۲۱
THB/PKR 5.1326 5.1326 5.1326 5.1326 (0.12%) 0.0062 ۱۲:۳۳:۲۱
TWD/PKR 5.096 5.096 5.096 5.096 (0.27%) 0.0137 ۱۲:۳۳:۲۱
ZAR/PKR 10.488 10.488 10.488 10.488 (1.04%) 0.109 ۱۲:۳۳:۲۱
PLN/PKR 0 33.01 33.25 33.25 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PKR 0 1.8205 1.8326 1.8326 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/PKR 0 13.47 13.56 13.56 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/PKR 0 20.14 20.28 20.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/PKR 0 1.06 1.06 1.06 (0%) 0 ۱۵ تیر
INR/AUD 0 0.0207 0.0207 0.0207 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/CAD 0 0.0185 0.0185 0.0185 (0%) 0 ۲۴ مهر
INR/CHF 0 0.0139 0.014 0.014 (0%) 0 ۱۷ مهر
INR/NZD 0 0.0223 0.0223 0.0223 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/SGD 0 0.0192 0.0192 0.0192 (0%) 0 ۲۲ مهر