شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

INR/NOK Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / کرون نروژ 0 9.146 9.2114 9.1578 (0%) 0 ۲۵ مهر
روپیه هند / دلار 0 0.014 0.0141 0.0141 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/NOK 0 2.4971 2.4971 2.4971 (0%) 0 ۲۵ مهر
AUD/NOK 0 6.1589 6.1589 6.1589 (0%) 0 ۲۴ مهر
ARS/NOK 0 0.2801 0.2805 0.2802 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/NOK 0 2.0743 2.0894 2.0745 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/BRL 0 0.0578 0.0581 0.0581 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/NOK 0 6.918 6.918 6.918 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/NOK 0 9.2545 9.2545 9.2545 (0%) 0 ۲۵ مهر
INR/CLP 0 9.51 9.7 9.52 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CNY 0 0.099 0.099 0.099 (0%) 0 ۲۴ مهر
CNY/NOK 0 1.2269 1.2284 1.227 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CZK 0 0.3186 0.319 0.3187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/NOK 0 1.3496 1.3496 1.3496 (0%) 0 ۲۴ مهر
INR/DKK 0 0.0923 0.0924 0.0923 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/EGP 0 0.2563 0.2565 0.2564 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/NOK 0 10.1855 10.1855 10.1855 (0%) 0 ۲۵ مهر
INR/EUR 0.0127 0.0127 0.0127 0.0127 (0.79%) 0.0001 ۱۵:۳۰:۱۷
GBP/NOK 0 11.7752 11.7752 11.7752 (0%) 0 ۲۵ مهر
INR/GBP 0 0.0112 0.0112 0.0112 (0%) 0 ۲۲ مهر
HKD/NOK 0 1.0702 1.0716 1.0703 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/HKD 0 0.1102 0.1102 0.1102 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/HUF 0 4.0032 4.0087 4.0057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/IDR 0 208.44 209.03 208.44 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JPY 0 1.521 1.521 1.521 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/KRW 0 16.66 16.66 16.66 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/PKR 0 2.204 2.204 2.204 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/THB 0 0.427 0.427 0.427 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/TWD 0 0.4305 0.4305 0.4305 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/PHP 0 0.7647 0.7666 0.7649 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ISK 0 1.5405 1.5424 1.5409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JMD 0 1.9682 1.9788 1.9682 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/KES 0 1.4599 1.4713 1.4603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LBP 0 21.75 22.07 22.07 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LKR 0 2.3016 2.3332 2.3332 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MAD 0 0.1356 0.1394 0.1393 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MXN 0 0.2704 0.2717 0.2711 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MYR 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 (0.17%) 0.0001 ۰۵:۳۰:۱۱
INR/NAD 0 0.2082 0.2084 0.2083 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NOK 0 0.1203 0.1205 0.1203 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NPR 0 1.6141 1.6224 1.6141 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/RUB 0 0.9634 0.9639 0.9635 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/SEK 0 0.1382 0.1382 0.1382 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/TRY 0 0.0869 0.0875 0.0872 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XAF 0 8.117 8.161 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XOF 0 8.117 8.3417 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ZAR 0 0.2083 0.2083 0.2083 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/NOK 0 0.0841 0.0841 0.0841 (0%) 0 ۲۲ مهر
MXN/NOK 0 0.4434 0.4456 0.444 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/NOK 0 0.9403 0.9403 0.9403 (0%) 0 ۲۵ مهر
ZAR/NOK 0 0.6191 0.6191 0.6191 (0%) 0 ۲۵ مهر
NZD/NOK 0 5.8055 5.8055 5.8055 (0%) 0 ۲۵ مهر
PHP/NOK 0 0.1573 0.1576 0.1574 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/NOK 0 2.3764 2.3764 2.3764 (0%) 0 ۲۵ مهر
RUB/NOK 0 0.1249 0.125 0.1249 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/NOK 0 2.2399 2.243 2.2401 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/NOK 0 6.7224 6.7224 6.7224 (0%) 0 ۲۵ مهر
THB/NOK 0 0.2572 0.2576 0.2572 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/NOK 0 1.382 1.3899 1.3823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/NOK 0 0.2741 0.2745 0.2741 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/NOK 0 0.07 0.0701 0.07 (0%) 0 ۱۶ تیر
INR/AUD 0 0.0207 0.0207 0.0207 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/CAD 0 0.0185 0.0185 0.0185 (0%) 0 ۲۴ مهر
CZK/NOK 0 0.3907 0.3907 0.3907 (0%) 0 ۲۴ مهر
INR/CHF 0 0.0139 0.014 0.014 (0%) 0 ۱۷ مهر
INR/NZD 0 0.0223 0.0223 0.0223 (0%) 0 ۲۲ مهر
INR/SGD 0 0.0192 0.0192 0.0192 (0%) 0 ۲۲ مهر
ISK/NOK 0.0728 0.0728 0.0728 0.0728 (0.14%) 0.0001 ۱۵:۳۰:۱۶