شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

INR/LKR Ask

  • نرخ فعلی:2.5641
  • بالاترین قیمت روز:2.5661
  • پایین ترین قیمت روز:2.5533
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.5635
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۵۶:۲۰
  • نرخ روز گذشته:2.5626
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0015

نمودار کندل استیک INR/LKR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک INR/LKR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.5641 ریال21:56:20
2.5637 ریال21:42:21
2.5627 ریال20:21:20
2.5629 ریال19:56:22
2.561 ریال18:56:23
2.5569 ریال18:42:24
2.5559 ریال18:21:23
2.5558 ریال17:56:22
2.5555 ریال17:42:24
2.5547 ریال17:21:23
2.5542 ریال16:56:24
2.554 ریال16:42:24
2.5533 ریال16:21:26
2.5538 ریال15:56:25
2.5537 ریال15:42:37
2.5545 ریال15:21:38
2.5559 ریال14:56:35
2.556 ریال14:42:34
2.5572 ریال14:21:37
2.5615 ریال13:56:32
2.5616 ریال13:42:34
2.5615 ریال13:21:37
2.5649 ریال12:56:33
2.5661 ریال12:42:31
2.5622 ریال12:21:23
2.5602 ریال11:56:24
2.561 ریال11:42:22
2.556 ریال11:21:21
2.5576 ریال10:56:20
2.5562 ریال10:42:19
2.5551 ریال10:21:20
2.5574 ریال9:56:20
2.5607 ریال9:21:19
2.562 ریال8:56:18
2.5605 ریال8:42:18
2.5608 ریال8:21:18
2.5611 ریال7:56:17
2.561 ریال7:42:18
2.5635 ریال7:21:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات