شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

INR/ISK Ask

  • نرخ فعلی:1.7142
  • بالاترین قیمت روز:1.7182
  • پایین ترین قیمت روز:1.7142
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.7182
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۳۳:۱۶
  • نرخ روز گذشته:1.7181
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0039

نمودار کندل استیک INR/ISK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک INR/ISK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.7142 ریال10:33:16
1.7149 ریال10:15:17
1.7149 ریال10:15:17
1.7158 ریال9:54:15
1.716 ریال9:33:15
1.7159 ریال9:15:18
1.7159 ریال9:15:17
1.7156 ریال8:54:16
1.7171 ریال8:33:16
1.7167 ریال8:15:19
1.7167 ریال8:15:19
1.7168 ریال7:54:15
1.7169 ریال7:33:16
1.7168 ریال5:54:19
1.7172 ریال4:54:15
1.7178 ریال4:33:16
1.7175 ریال4:15:17
1.7175 ریال4:15:16
1.7177 ریال3:54:17
1.7178 ریال3:33:16
1.7181 ریال2:54:16
1.7182 ریال1:54:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات