شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

INR/CNY Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / یوان چین 7.072 7.0667 7.0788 7.0777 (0.07%) 0.0052 ۱۹:۰۱:۳۶
روپیه هند / دلار 0 0.014 0.0141 0.0141 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/CNY 0 1.8641 1.8647 1.8644 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/CNY 4.85 4.85 4.85 4.85 (0.03%) 0.0016 ۰۳:۰۶:۰۸
ARS/CNY 0 0.2283 0.2284 0.2284 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/CNY 0 1.6906 1.7018 1.691 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/BRL 0 0.0578 0.0581 0.0581 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/CNY 5.3914 5.3914 5.3914 5.3914 (0.05%) 0.0026 ۰۷:۰۶:۰۸
CHF/CNY 7.1805 7.1805 7.1805 7.1805 (0.04%) 0.0032 ۰۹:۰۶:۲۴
INR/CLP 0 9.51 9.7 9.52 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/CNY 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 (0.05%) 0.0005 ۰۹:۰۶:۲۴
EUR/CNY 7.8897 7.8897 7.8897 7.8897 (0.02%) 0.0019 ۰۹:۰۶:۲۴
GBP/CNY 9.142 9.142 9.142 9.142 (0.18%) 0.016 ۰۷:۰۶:۰۸
HKD/CNY 0.9029 0.9029 0.9029 0.9029 (0.14%) 0.0013 ۰۹:۰۶:۲۴
IDR/CNY 0 0.0501 0.0501 0.0501 (0%) 0 ۲۸ مهر
INR/CNY 0.0996 0.0996 0.0996 0.0996 (0.1%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۲۴
JPY/CNY 0 0.0652 0.0652 0.0652 (0%) 0 ۲۸ مهر
KRW/CNY 0 0.5997 0.5997 0.5997 (0%) 0 ۲۸ مهر
MYR/CNY 0 1.6924 1.6924 1.6924 (0%) 0 ۲۸ مهر
NZD/CNY 4.5303 4.5303 4.5303 4.5303 (0.3%) 0.0137 ۰۹:۰۶:۲۴
SGD/CNY 5.1971 5.1971 5.1971 5.1971 (0.23%) 0.0117 ۰۹:۰۶:۲۴
THB/CNY 0 0.2334 0.2334 0.2334 (0%) 0 ۲۶ مهر
TWD/CNY 0 0.2317 0.2317 0.2317 (0%) 0 ۲۸ مهر
ZAR/CNY 0.4795 0.4795 0.4795 0.4795 (0.13%) 0.0006 ۰۹:۰۶:۲۴
MXN/CNY 0 0.3612 0.3629 0.3618 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/CNY 0 0.8146 0.8155 0.8153 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/CNY 0 0.1282 0.1283 0.1283 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/CNY 0 1.8454 1.8479 1.847 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/CNY 0 0.1018 0.1022 0.1018 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SAR/CNY 0 1.8257 1.8265 1.826 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/CNY 0 0.7527 0.7536 0.7533 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/CNY 0 1.126 1.1317 1.1268 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/CNY 0 0.0579 0.0579 0.0579 (0%) 0 ۱۵ تیر
KWD/CNY 0 22.5781 22.5955 22.5814 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CZK 0 0.3186 0.319 0.3187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/DKK 0 0.0923 0.0924 0.0923 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/EGP 0 0.2563 0.2565 0.2564 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/EUR 0 0.0126 0.0126 0.0126 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/GBP 0 0.0109 0.0109 0.0109 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/HKD 0 0.1103 0.1103 0.1103 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/HUF 0 4.0032 4.0087 4.0057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/IDR 0 208.44 209.03 208.44 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JPY 0 1.529 1.529 1.529 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/KRW 0 16.593 16.593 16.593 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/PKR 0 2.182 2.182 2.182 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/THB 0 0.4252 0.4252 0.4252 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/TWD 0 0.4292 0.4292 0.4292 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/PHP 0 0.7647 0.7666 0.7649 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ISK 0 1.5405 1.5424 1.5409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/JMD 0 1.9682 1.9788 1.9682 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/KES 0 1.4599 1.4713 1.4603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LBP 0 21.75 22.07 22.07 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/LKR 0 2.3016 2.3332 2.3332 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MAD 0 0.1356 0.1394 0.1393 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MXN 0 0.2704 0.2717 0.2711 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MYR 0 0.0588 0.0588 0.0588 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/NAD 0 0.2082 0.2084 0.2083 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NOK 0 0.1203 0.1205 0.1203 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NPR 0 1.6141 1.6224 1.6141 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/RUB 0 0.9634 0.9639 0.9635 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/SEK 0 0.1362 0.1362 0.1362 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/TRY 0 0.0869 0.0875 0.0872 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XAF 0 8.117 8.161 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/XOF 0 8.117 8.3417 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ZAR 0 0.2074 0.2074 0.2074 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/AUD 0 0.0205 0.0205 0.0205 (0%) 0 ۲۷ مهر
BGN/CNY 0 4.0324 4.0324 4.0324 (0%) 0 ۲۷ مهر
INR/CAD 0 0.0185 0.0185 0.0185 (0%) 0 ۲۴ مهر
CLP/CNY 0 0.0099 0.0099 0.0099 (0%) 0 ۲۳ مهر
XAG/CNY 124.25 124.25 124.25 124.25 (0.02%) 0.02 ۰۹:۰۶:۲۴
XAU/CNY 10532.9 10532.9 10532.9 10532.9 (0.19%) 19.6 ۰۹:۰۶:۲۴
INR/CHF 0 0.0139 0.0139 0.0139 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/NZD 0 0.0221 0.0221 0.0221 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/SGD 0 0.0192 0.0192 0.0192 (0%) 0 ۲۲ مهر