شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

INB/USD dragonex

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.2606 0.2456 0.2658 0.2641 2019/06/28 1398/04/07 1398-04-07

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص INB/USD dragonex