شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

IDR/TWD Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار تایوان 30.569 30.569 30.569 30.569 (0.05%) 0.014 ۰۱:۰۹:۰۷
روپیه اندونزی / دلار 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 (1.41%) 0.0001 ۰۱:۰۹:۰۷
AED/TWD 0 8.3447 8.3488 8.3472 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/TWD 0 20.889 20.889 20.889 (0%) 0 ۲۷ مهر
IDR/AUD 0 0.0103 0.0103 0.0103 (0%) 0 ۲۷ مهر
ARS/TWD 0 1.0218 1.0228 1.0224 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/TWD 0 7.57 7.6 7.57 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/TWD 0 23.254 23.254 23.254 (0%) 0 ۲۷ مهر
IDR/CAD 0 0.9283 0.9283 0.9283 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/TWD 0 30.899 30.899 30.899 (0%) 0 ۲۶ مهر
IDR/CHF 0 0.007 0.007 0.007 (0%) 0 ۲۲ مهر
IDR/CNY 0.0501 0.0501 0.0501 0.0501 (0.2%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
CNY/TWD 4.3058 4.3058 4.3058 4.3058 (0.3%) 0.013 ۰۹:۰۶:۰۷
DKK/TWD 4.552 4.552 4.552 4.552 (0.07%) 0.0034 ۰۹:۰۶:۰۷
EUR/TWD 0 34.001 34.001 34.001 (0%) 0 ۲۷ مهر
IDR/EUR 0 0.0063 0.0063 0.0063 (0%) 0 ۲۶ مهر
GBP/TWD 0 39.565 39.565 39.565 (0%) 0 ۲۷ مهر
IDR/GBP 0 0.0055 0.0055 0.0055 (0%) 0 ۲۶ مهر
HKD/TWD 0 3.8904 3.8949 3.8949 (0%) 0 ۲۶ مهر
IDR/INR 0 0.005 0.0051 0.005 (0%) 0 ۱ مهر
IDR/JPY 0 0.7693 0.7693 0.7693 (0%) 0 ۲۶ مهر
IDR/KRW 0 8.339 8.339 8.339 (0%) 0 ۲۶ مهر
IDR/THB 0 0.214 0.214 0.214 (0%) 0 ۲۶ مهر
IDR/TWD 0 0.2159 0.2159 0.2159 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/TWD 0 0.4292 0.4292 0.4292 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/TWD 0 0.2809 0.2809 0.2809 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/TWD 0 2.5125 2.5125 2.5125 (0%) 0 ۲۷ مهر
MXN/TWD 0 1.617 1.6243 1.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MYR/TWD 0 7.3188 7.3188 7.3188 (0%) 0 ۲۶ مهر
NOK/TWD 0 3.6468 3.6508 3.6503 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/TWD 0 19.451 19.451 19.451 (0%) 0 ۲۷ مهر
PLN/TWD 0 8.26 8.27 8.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/TWD 0 0.4555 0.456 0.4558 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/TWD 0 8.1717 8.1769 8.175 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/TWD 0 3.3699 3.3736 3.3723 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/TWD 0 22.34 22.34 22.34 (0%) 0 ۲۷ مهر
THB/TWD 0 1.0081 1.0081 1.0081 (0%) 0 ۲۷ مهر
TRY/TWD 0 5.04 5.07 5.04 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/TWD 0 2.0684 2.0684 2.0684 (0%) 0 ۲۷ مهر
VEF/TWD 0 0.27 0.27 0.27 (0%) 0 ۱۵ تیر
CNH/TWD 4.322 4.322 4.322 4.322 (0.09%) 0.004 ۰۹:۰۶:۰۷
IDR/HKD 0 0.0006 0.0006 0.0006 (0%) 0 ۱۹ تیر
IDR/MYR 0 0.0296 0.0297 0.0296 (0%) 0 ۱۸ مهر
IDR/NZD 0 0.0111 0.0111 0.0111 (0%) 0 ۲۶ مهر
IDR/SGD 0 0.0097 0.0098 0.0097 (0%) 0 ۱۸ مهر
IDR/ZAR 0 0.1044 0.1044 0.1044 (0%) 0 ۲۶ مهر