آیکون / ICON

  • نرخ فعلی:3.6252
  • بالاترین قیمت روز:3.6658
  • پایین ترین قیمت روز:3.586
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.6658
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۳۶:۴۲
  • نرخ روز گذشته:3.6554
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.83%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0302

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.6252 ریال9:36:42
3.586 ریال6:04:45
3.6658 ریال1:08:44
نظرات