صفحات مرتبط
شاخص یاب

IBEX 35

  • نرخ فعلی:9008
  • بالاترین قیمت روز:9014
  • پایین ترین قیمت روز:8908.6
  • بیشترین مقدار نوسان روز:67.35
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,961
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۰۷:۱۴
  • نرخ روز گذشته:8,908.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:99.4

نمودار کندل استیک IBEX 35 در روز جاری

نمودار کندل استیک IBEX 35 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,008 ریال12:07:14
9,010 ریال12:06:14
8,991.15 ریال12:05:13
8,999.95 ریال12:04:51
8,990.1 ریال12:04:14
8,990.65 ریال12:03:15
8,991.15 ریال12:02:13
8,991.65 ریال12:01:14
8,991.15 ریال12:00:17
9,007 ریال11:59:13
9,010 ریال11:58:13
9,014 ریال11:57:13
9,010 ریال11:55:17
9,002 ریال11:53:13
9,005 ریال11:52:13
9,002 ریال11:51:13
9,004.45 ریال11:50:17
8,995 ریال11:49:13
9,003.45 ریال11:48:14
8,991 ریال11:47:13
8,987 ریال11:46:14
8,991.95 ریال11:45:18
8,981 ریال11:44:13
8,983.95 ریال11:43:14
8,985.95 ریال11:42:14
8,983.95 ریال11:41:13
8,978 ریال11:40:16
8,980.95 ریال11:39:13
8,984.45 ریال11:38:12
8,982.95 ریال11:37:13
8,981.45 ریال11:36:13
8,974 ریال11:35:15
8,908.6 ریال11:34:55
8,975.95 ریال11:34:14
8,963 ریال11:33:14
8,970.45 ریال11:32:14
8,960.4 ریال11:31:15
8,961 ریال11:30:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات